Show simple item record

dc.contributor.advisorKlakegg, Ole Jonny
dc.contributor.authorEriksen, Christian
dc.date.accessioned2018-09-20T14:00:44Z
dc.date.available2018-09-20T14:00:44Z
dc.date.created2018-06-08
dc.date.issued2018
dc.identifierntnudaim:19393
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2563741
dc.description.abstractDigitalisering av byggebransjen tiltar, og satsing digitalt hos entreprenører er en forutsetning for å sikre egen fremtid. Produktiviteten i bransjen har hatt en svak utvikling de siste tiårene, og bruk av digitale verktøy i alle faser av byggeprosessen skal bidra til å effektivisere prosjektene, og skape tettere samarbeid mellom de ulike aktørene. Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) har fått et godt fotfeste i prosjekteringsfasen, og blir i økende grad benyttet i produksjon ute på byggeplass. Hensikten med masteroppgaven er å undersøke hvilke effekter implementering- og bruk av BIM har hatt for produksjonen hos Backe Stor-Oslo på enkelte av deres prosjekter. Det har vært gjennomført litteraturstudie, spørreundersøkelse og 10 dybdeintervjuer for å kartlegge effektene av BIM. Bruken av BIM i produksjon er i stor grad prosjektavhengig, og varierer mellom ulike aktører og roller internt på prosjektene. Det er til nå primært funksjonærer og enkelte baser og håndverkere som har tatt det i bruk. Undersøkelsene viser at prosjektdeltakerne opplever at arbeidet i prosjektene forenkles, og det hevdes at samarbeid og produksjon effektiviseres. Bruken av BIM-kiosker på byggeplassene har bidratt til å øke forståelsen på tvers av fag, og særlig de tekniske underentreprenørene opplever at BIM-kioskene bidrar til å effektivisere hverdagen. BIM-kioskene har også vist seg å bli naturlige samlingspunkter på byggeplassen, og et sted for samarbeid på tvers av fag. God kommunikasjon mellom ulike aktører bidrar til å styrke relasjonene, og ved tverrfaglig problemløsning og visualisering kan man unngå at det gjøres kostbare feil. BIM bidrar til at man raskt kan identifisere eventuelle feil, og fungerer som et effektivt verktøy for dokumentasjon. Feil i BIM-modell og varierende grad av kompetanse og opplæring, kan bidra til at flere opplever BIM som utfordrende, og det er derfor avgjørende at man i implementeringsfasen sørger for tilstrekkelig opplæring av samtlige brukere.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk, Prosjektledelse
dc.titleDigitalisering av byggeprosessen - Bruk av BIM i produksjon
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record