Show simple item record

dc.contributor.advisorTorp, Olav
dc.contributor.advisorWang, Bjørn
dc.contributor.authorEivindson, Espen Gussiås
dc.date.accessioned2018-09-18T14:01:09Z
dc.date.available2018-09-18T14:01:09Z
dc.date.created2018-06-09
dc.date.issued2018
dc.identifierntnudaim:20003
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2563271
dc.description.abstractBygge- og anleggsbransjen har lenge vært kjent for å være en av næringene med høyest antall rapporterte arbeidsulykker og dødsfall. Bransjen består ofte av komplekse prosjekter med mange ulike aktører og kan by på utfordringer med ulike krav knyttet til fremdrift, økonomi og sikkerhet. En av de mest sentrale temaene ligger i sikkerhetsutfordringer knyttet til overgangen mellom prosjekteringsfasen og produksjonsfasen. Det knyttes en rekke usikkerheter til prosjekteringsfasen, hvor store mengder informasjon skal håndteres og koordineres videre til de som skal utføre arbeidet. Hensikten med oppgaven er å undersøke hvilke utfordringer som finnes i bransjen, hvorfor utfordringene oppstår og hvordan de kan håndteres for å ivareta arbeidernes sikkerhet. I tillegg er det ønskelig å komme med forslag til hvordan utfordringene knyttet til overgangen mellom prosjektering og produksjon kan håndteres på en best mulig måte. På bakgrunn av dette tar oppgaven utgangspunkt i følgende 3 forskningsspørsmål: 1) Hvilke utfordringer finnes knyttet til sikkerhet fra prosjektering til produksjon? 2) Hvilke utløsende- og bakenforliggende årsaker skyldes utfordringene som finnes i prosjektering og produksjon? 3) Hva er suksessfaktorer for at overgangen mellom prosjektering og produksjon skal bidra til god sikkerhet? Det er gjennomført et litteraturstudie for å kartlegge hva tidligere forskning sier om hvilke utfordringer som finnes og hvorfor de oppstår. Videre er det valgt å gjennomføre semi-strukturerte dybdeintervju for å få et innblikk i hvilke suksessfaktorer informantene mener bidrar til god sikkerhet. Til sammen har ti informanter vært delaktig i prosessen og bidratt med egne tanker og erfaringer angående HMS i anleggsbransjen. Funnene trekker frem hendelser knyttet til påkjørsler, kontakt med store maskiner og sprengningsarbeid når det kommer til alvorlige ulykker og dødsfall i anleggsbransjen. De uønskede hendelsene ble knyttet opp mot manglende ivaretakelse av sikkerhet gjennom prosjektutvikling og prosjektering, utfordringer som oppstår i samhandling før byggestart og manglende sikkerhetskompetanse blant planleggende og utførende aktører. I sammenheng med menneskelige faktorer oppstår ulykkene på grunn av manglende risikovurderinger, manglende praktisk erfaring i prosjekteringsfasen, mangel på opplæring og kompetanse i utførelsesfasen, svikt i arbeidsledelsen og fysiske barrierer som enten svikter eller ikke er til stede. Usikkerheten kan reduseres gjennom bevisstgjøring, trening og motivasjon. Dette er årsaker som i stor grad kan gjøres noe med i prosjektutviklingen og prosjekteringsfasen. For å oppnå god samhandling er prosjektet avhengig av det menneskelige individet og deres evne til å samarbeide og skape tillit til hverandre for å nå felles mål. For at samarbeidet skal være mulig må prosjektet styres av god generell ledelse. Med god generell ledelse følger ofte en god sikkerhetsledelse. En god sikkerhetsledelse fungerer best når sikkerhetsarbeidet er integrert med et godt fungerende tverrfaglig samarbeid. Ved å kombinere gode arbeidsprosesser og øke kompetansen og interessen ved informasjonsmodellering vil det kunne bidra til å forenkle kunnskapsoverføringen og redusere antall feil som oppstår i utførelsen.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk (2-årig), Prosjektledelse
dc.titleHMS-utfordringer i anleggsbransjen
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record