Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorLædre, Ola
dc.contributor.authorNarmo, Mikkel
dc.date.accessioned2018-09-17T14:01:06Z
dc.date.available2018-09-17T14:01:06Z
dc.date.created2018-06-07
dc.date.issued2018
dc.identifierntnudaim:20210
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2563037
dc.description.abstractProsjekter i samferdselssektoren vokser i størrelsesorden og kompleksitet. Den norske regjeringen prioriterer infrastruktur og har vedtatt å benytte flere hundre milliarder kroner de neste tiårene. Samtidig sliter bransjen med tids- og kostnadsoverskridelser, konflikter og produktivitet. Dette har ledet til regjeringens etablering av et nytt veiutbyggingsselskap, Nye Veier AS. Vedtektene fastslår at selskapet skal være effektivt i sin virksomhet, dette har resultert i klare mål om å bygge raskere og mer kostnadseffektivt enn hva tidligere har vært tilfelle i norsk veibygging. I den sammenheng implementerer Nye Veier AS nå en ny gjennomføringsmodell for å oppfylle sine mål. Den nye gjennomføringsmodellen heter Best Value Procurement (BVP), den er helt ny i Norge og ble hentet inn etter inspirasjon fra Nederland. I Norge har BVP fått navnet «Prestasjonsinnkjøp». Per våren 2018 er det ikke ferdigstilt et eneste prosjekt med BVP metoden i det norske infrastrukturmarkedet. Erfaringene i Norge er derfor meget begrenset og det er identifisert et kunnskapsgap i dokumentasjonen av gjennomføringer og erfaringer med metoden. BVP er en ny gjennomføringsmodell som vektlegger kompetanse og erfaring hos leverandøren slik at prosjektet kan oppnå en høyere sluttverdi. Gjennom god risikostyring skal prosessen bli transparent slik at behovet for styring og kontroll fra oppdragsgiver faller bort. Kontraheringen skal være effektiv, leverandørene leverer kun inn 6 A4-sider med tilbud etterfulgt av en intervjurunde. Den høyest scorende leverandøren blir bedt om å konkretisere tilbudet sitt. Masteroppgaven dokumenterer hvordan BVP blir gjennomført og hva erfaringene med metoden er i det norske infrastrukturmarkedet. Basert på dette vil oppgaven gi anbefaler til fremtidige prosjekter som vil implementere BVP. Forskningsarbeidet ønsker å besvare tre forskningsspørsmål: 1. Hvordan gjennomføres Best Value Procurement? 2. Hva er erfaringene med Best Value Procurement? 3. Hvilke anbefalinger kan gis til fremtidige prosjekter som ønsker å benytte Best Value Procurement? Forskingsarbeidet avgrenses til offentlige anskaffelser i infrastrukturmarkedet. Forskningsmetoden benytter en kvalitativ metode med et litteraturstudium som innledende arbeider, etterfulgt av 11 semistrukturerte intervjuer og dokumentstudier ved caseprosjekt E6 Arnkvern Moelv. Parallelt med masteroppgave-rapporten har det blitt produsert en vitenskapelig artikkel. Den vitenskapelige artikkelen publiseres på konferansen IGLC 2018 (International Group of Lean Construction) som avholdes i Chennai, India. Undertegnete skal presentere forskningsartikkelen på konferansen i Chennai juli 2018. Masteroppgaven kartlegger gjennomføringen av Best Value Procurement og erfaringen ved E6 Arnkvern Moelv. Caseprosjektet har benyttet den norske boken «Prestasjonsinnkjøp» som veiledning i prosessen. Forskningsarbeidet fastslår at gjennomføringen er i godt samsvar med hva boken beskriver frem til gjennomføringsfasen. Erfaringen med metoden avdekker en mer effektiv gjennomføring for både byggherre og totalentreprenør, med bedre samhandling og risikostyring. Metoden er utfordrende fordi den krever holdningsendringer. For å forbedre gjennomføringsmodellen i framtiden vil riktig opplæring av prosjektdeltagere være viktig sammen med informasjonsverifikasjon og kontraktforankring av risikostyring.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk (2-årig), Bygg og anlegg
dc.titleBest Value Procurement i det norske infrastrukturmarkedet - En casestudie av E6 Arnkvern - Moelv
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel