Show simple item record

dc.contributor.advisorLædre, Ola
dc.contributor.authorØstnor, Torstein
dc.date.accessioned2018-09-14T14:03:12Z
dc.date.available2018-09-14T14:03:12Z
dc.date.created2018-06-08
dc.date.issued2018
dc.identifierntnudaim:18874
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2562806
dc.description.abstractLaminert tre, også kalt massivtre, er et relativt nytt konstruksjonsmateriale for fleretasjes bygninger. Laminert tre er trevirke som trykklamineres i flere lag med lim enten med trefiberretning parallelt eller ortogonalt på hverandre for å øke styrken. Massivtre representerer en mulighet til å redusere CO2- utslipp i boligbygging. Utfordringen er at kostnadsnivå relativt til det etablerte betongalternativet ikke er kjent, og fordeler og ulemper dårlig kartlagt. Masteroppgaven besvarer tre problemstillinger: 1) Hvilke forskjeller er det ved å bygge i massivtre og plasstøpt betong, og hva er bakgrunnen for forskjellene? 2) Hvilke erfaringer knyttes til bruk av massivtre i boligprosjekt? 3) Hvordan kan entreprenøren forbedre boligbygging i massivtre? Studien startet med et innledende litteratursøk. Masteroppgaven har fulgt en case, Maskinparken 2 og TRE, på Lilleby i Trondheim. Det empiriske materialet fra casen er innhentet gjennom 13 fokuserte semi-strukturerte intervjuer med representanter fra Veidekke Entreprenør Trøndelag og prosjekteringsteamet, observasjon i prosjekteringsmøter og gjennom dokumentstudier. Resultatene fra denne studien viser at bygging i massivtre krever mer ressurser i alle delprosesser av byggeprosessen enn bygging i betong. Det er hovedsakelig ringvirkninger fra brann- og akustikk-fagene som fører til mer arbeid. Det er et behov for å utvikle mange nye konstruksjonsdetaljer, i mangel på pre-aksepterte løsninger. Det er her hovedforskjellene mellom de to byggemetodene ligger. En av fordelene med massivtre er en relativt rask montasje av elementer, noe som gir kortere byggeperiode. HMS forbedres også på byggeplass pga. massivtreet. Gjennom mindre bruk av betong fremstår bygging med massivtre som mer klimavennlig enn ved å bygge med betong. For å løse de spesielle utfordringene ved å bygge i massivtre bør rådgivere og prosjekterende involveres tidlig i byggeprosessen. Entreprenøren bør sette av nok og riktige ressurser slik at samhandlingen mellom delprosessene bidrar til å skape løsninger med god byggbarhet. Byggeplassen og varemottak kan i fremtidige massivtre-prosjekter optimaliseres mer for å få utnyttet potensialet som ligger ved bruken av massivtre.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk, Prosjektledelse
dc.titleMassivtre og Plasstøpt betong: en casestudie - forskjeller, erfaringer og forbedringspotensial
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record