Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorPitera, Kelly
dc.contributor.authorStrømsem, Stig
dc.date.accessioned2018-09-14T14:03:06Z
dc.date.available2018-09-14T14:03:06Z
dc.date.created2018-06-11
dc.date.issued2018
dc.identifierntnudaim:19846
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2562800
dc.description.abstractVed bestemmelse av vegens geometri brukes geometriske minimums- eller maksimumsverdier. I beregningen av disse brukes grunnparametere. Grunnparameterne deles inn i fire grupper. Statistiske grunnparametere, parametere knuttet til påvirkning av kjøretøy/bilfører, parametere knyttet til omgivelsene og parametere knyttet til selve sjåføren. Denne oppgaven tar for seg utfordringen med at de statistiske grunnparameterne øyehøyde, hjulavstand, beregningsmessig kjøretøyhøyde, overheng og sporingsøkning fra Statens Vegvesen sin håndbok V120 er beregnet på bilparken fra 50- og 60-tallet. Det vil derfor være nødvendig med en oppdatering av disse for at linjeføringsparameterne som grunnparameterne inngår, og som brukes i bestemmelsen av vegens geometri, skal gjelde for dagens kjøretøypark. Oppgaven deles inn i tre deler, der hoveddelen av oppgaven går ut på å oppdatere de statistiske grunnparameterne etter dagens kjøretøypark. De to resterende delene går ut på å se på hvilke innvirkning endringen i de statistiske grunnparameterne får på linjeføringsparameterne og hvordan dette påvirker ferdig bygd veg i programvaren NovaPoint. Ved bruk av sensitivitetsanalyse er det sett på hvilke grunnparameter-verdier linjeføringsparameterne minste klotoide og minste vertikale kurveradius i høybrekk er bestemt for, og sett på hva minimumskravene til linjeføringsparameterne kan være. Ved bruk av både gamle og nye minimumskrav til linjeføringsparameterne er det tegnet et veg-segment i NovaPoint for å se på forskjeller i arealbehov og masseberegning. I tillegg er det undersøkt om kravene til stoppsikt er ivaretatt for vegen bygd med nye minimumskravet til minste vertikale kurveradius. Bilen har blitt 10 centimeter høyere (økning på 8 %) og 2 centimeter smalere (reduksjon på 1,2 %), samtidig som at øyehøyden til sjåføren har blitt 6 centimeter høyere (økning på 5,5 %). Høyere verdi for øyehøyde og beregningsmessig kjøretøyhøyde har ført til at kravet til linjeføringsparameterne minste vertikale kurveradius for henholdsvis stoppsikt og møtesikt kan reduseres. Samtidig fører de nye linjeføringsparameterne til en reduksjon i vegens arealbehov og andel masse som må fraktes til anlegg. På bakgrunn av undersøkelsene som er gjort og resultatene fra NovaPoint legges det frem et forslag til Statens Vegvesen med nye minimumskrav til linjeføringsparametere minste vertikale kurveradius i høybrekk.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk, Veg
dc.titleKjøretøyparameternes innvirkning på vegens geometri
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel