Show simple item record

dc.contributor.advisorLædre, Ola
dc.contributor.authorNesland, Asle
dc.date.accessioned2018-08-23T14:00:54Z
dc.date.available2018-08-23T14:00:54Z
dc.date.created2018-05-11
dc.date.issued2018
dc.identifierntnudaim:18183
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2559132
dc.description.abstractDet er over 15 år siden BIM kom på dagsorden i bygg- og anleggsbransjen. Siden den gang har flere prosjekt blitt gjennomført med de ideene som ligger til grunn for BIM. Samferdselsprosjektene har ligget litt etter, men ettersom det har blitt planlagt i 3D siden midten av 90- tallet, har det blitt gjort mange spennende og interessante tilnærminger. I Norge har det også blitt sett mange forsøk på hvordan denne type modellbaserte samferdselsprosjekt burde gjennomføres fra start til slutt. Dette innebærer prosjekteringsfase, byggefase og tanker om hvordan data burde forvaltes når prosjektene er avsluttet. Det har vært hull og mangler i hva som kreves og hvilke retningslinjer som ligger til grunn for at prosjekter skal kunne gjennomføres modellbasert, men de siste årene har hele bransjen satset for å utvikle dette fagfeltet og faget, slik at det er mulig revolusjonere arbeidsmetodikken i hele prosjektets gang. I denne oppgaven vil fokuset ligge på hvordan nøkkelpersonell i forskjellige roller, i forskjellige faser av modellbaserte samferdselsprosjekt, opplever at de retningslinjer og bestemmelser som ligger til grunn, samt dagens praksis bidrar til positive eller negative resultater med hensyn på utnyttelse av BIM. Respondenter på hva de mener burde endres og hva som mangler for at alle involverte i et BIM- prosjekt skal få eierskap til det. Videre utfordres de på hva de mener må til for at alle parter i prosjektene skal arbeide mot samme mål. Arbeidet i denne oppgaven vil fremheve hvilke utfordringer som er knyttet til arbeid med BIM- prosjekt slik det foregår i dag. Det pekes på en rekke forbedringspotensialer fra respondenter i sentrale roller i fagfeltet BIM. Videre vil oppgaven peke på anbefalinger, bygget på forskningen, for videre utvikling av arbeid knyttet til BIM. Det er nødvendig med endringer av retningslinjer, videre utvikling av relativt ny arbeidsmetodikk, og oppretting av et høyst nødvendig system for forvaltning av modeller etter avsluttede byggeprosjekt.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectErfaringsbasert masterprogram i veg og jernbane, Veg
dc.titleErfaringer med BIM i planlegging, bygging og forvaltning
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record