Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMonteiro, Ericnb_NO
dc.contributor.authorEgtvedt, Ragnhildnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:35:09Z
dc.date.available2014-12-19T13:35:09Z
dc.date.created2010-09-10nb_NO
dc.date.issued2007nb_NO
dc.identifier350456nb_NO
dc.identifierntnudaim:1530nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/251813
dc.description.abstractI denne oppgaven har jeg sett på hvordan opplæringen og innføringen av et elektronisk saksbehandlingssystem ble håndtert ved et universitet. Tradisjonelt har saksbehandlingen foregått gjennom en kombinasjon av elektronisk arbeid og papirlagring, nå skjer alt elektronisk. Dette har ført til arbeidsendinger og til rutineendringer ved det administrative arbeidet ved universitetet. Oppgaven har fokus på brukeren og samspillet mellom denne og systemet. Det viser seg at brukergruppen er svært mangfoldig og har svært variable bakgrunner. Videre hadde de forskjellige fakulteter og institutter ved universitetet i utgangspunktet forskjellige rutiner for dokumenthåndtering. Målet var at disse skulle gjøres mer like for hele universitetet, men at fakultetene fremdeles skulle ha en viss selvstyring for rutinene. Jeg har basert oppgaven min på observasjoner og dybdeintervjuer av brukere og superbrukere. Jeg har også pratet mye med prosjektlederen for prosjektet. Jeg forslår i oppgaven en metode for å bedømmer hvilke brukere som er aktuelle til brukermedvirkning. Videre foreslår jeg også endringer ved fremgangsmåten informasjonssystemet er innført og til selve informasjonssystemet.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for datateknikk og informasjonsvitenskapnb_NO
dc.subjectntnudaimno_NO
dc.subjectMIT informatikkno_NO
dc.subjectSystemarbeid og menneske-maskin-interaksjonno_NO
dc.titleBrukermedvirkning og opplæring ved innføring av informasjonssystemer: En casestudie av innføringen av ePhorte ved NTNUnb_NO
dc.title.alternativeUser participation and Training in Introduction of Information Systems: A case study of the introduction of ePhorte at NTNUnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber117nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskapnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel