Show simple item record

dc.contributor.advisorDavidsen, Claude Marienb_NO
dc.contributor.authorRoshauw, Henriknb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:34:37Z
dc.date.available2014-12-19T13:34:37Z
dc.date.created2010-09-10nb_NO
dc.date.issued2005nb_NO
dc.identifier350232nb_NO
dc.identifierntnudaim:967nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/251598
dc.description.abstractPersonalisering byr på store muligheter for e-handelen. Ved hjelp av omfattende informasjon om konsumentene kan bedrifter benytte spesielle datasystemer for å tilpasse sine tjenester til den enkelte kunde. Tilpasningen kan dreie seg om hvilken informasjon som skal vises, spesielle sammensetninger av ulike tjenester, eller varetilbud som er unike for den enkelte kunde. Personalisering kan gi fordeler for både konsument og produsent. Konsumentene får bedre og mer relevante produkter, og kan spare tid fordi behovet for informasjonssøk kan reduseres. Dette vil produsentene kunne nyte godt av i form av mer lojale og tilbakevendende kunder. Denne masteroppgaven ser på mulighetene for å utvikle et standardisert system for personalisering. En slik standard vil gi e-handelen en rekke fordeler. Viktigst er reduserte systemutviklingskostnader og enklere integrering av elektroniske tjenester for samarbeid mellom bedrifter. For å muliggjøre et standardisert personaliseringssystem må det også utvikles og etableres en standardisert brukerprofil. Ved å gjøre denne profilen universell, og dermed tilgjengelig for bruk i mange elektroniske tjenester, vil konsumentene i tillegg få den fordelen at de kun trenger å forholde seg til én profil. Oppgaven skisserer en systemmodell basert på et tidligere rammeverk for et kundesystem. Modellen bygges opp gjennom vurderinger av ulike løsningsalternativer, og presenterer løsninger for profil- og personaliseringssystem. Funnene konkretiseres i et todelt rammeverk. Rammeverket gir retningslinjer og overordnede krav for de to systemene. I tillegg til rammeverket er det utviklet fire enkle prototyper som illustrerer systemenes bruksområder. Løsningen som foreslås er å utvikle systemene som webtjenester. En webtjeneste er et program som tilbyr funksjonalitet til andre datasystemer via standardiserte protokoller på Internett. Denne tilnærmingen vil gjøre systemene plattformuavhengige og lett integrerbare, og danner dermed et godt utgangspunkt for standardisering. Personalisering er avhengig av god kundeinformasjon. Men konsumentene må motiveres til å oppgi informasjon om seg selv, en motivasjon personaliserte kvalitetstjenester kan gi. Oppgaven konkluderer med å anbefale en inkrementell utvikling av det universelle profilsystemet. Ved å først fokusere på de fordeler en enkel standardprofil gir, kan systemet få utbredelse på markedet. Ved lansering av personaliseringsstandarden finnes da en etablert målgruppe, og profilene kan utvides for å møte de nye informasjonskrav som stilles. Kvalitetssikring av tjenestene som benytter standarden skal underbygge konsumentenes villighet til å gi informasjon. Videre konkluderes det med at en sterk allianse mellom ulike aktører involvert i utviklingen vil øke sannsynligheten for at systemene blir en suksess. Aktørene må ha tillitt i markedet, og hensynet til personvern og sikkerhet må til enhver tid stå først.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for datateknikk og informasjonsvitenskapnb_NO
dc.subjectntnudaimno_NO
dc.subjectSIF2 datateknikkno_NO
dc.subjectProgram- og informasjonssystemerno_NO
dc.titleStandardisering av profilbasert personalisering i e-handelennb_NO
dc.title.alternativeStandardization of profile based personalization in the context of e-commercenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber106nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskapnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record