Show simple item record

dc.contributor.advisorKvande, Tore
dc.contributor.authorSlapø, Fredrik
dc.date.accessioned2018-06-30T14:00:54Z
dc.date.available2018-06-30T14:00:54Z
dc.date.created2017-06-30
dc.date.issued2017
dc.identifierntnudaim:17792
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2503840
dc.description.abstractDenne masteroppgaven bygger videre på fordypningsprosjektet med tittel Variasjon i mørtelkonsistens for tegl som ble skrevet av undertegnede høsten 2016. Masteroppgaven har til hensikt å undersøke om ulik mørtelkonsistens påvirker fasthetsegenskaper og regntetthet for teglmurverk. Variasjonsområde for mørtelkonsistensen som er brukt i forsøkene sammenfaller med det som er funnet på byggeplass og anbefalt vannmengde fra produsent. Det er valgt å utføre forsøke med tre ulike mørtelkonsistenser; tørr, middels og våt. Fasthetsegenskapene som er undersøkt er initialskjærfasthet, bøyestrekkfasthet og trykkfasthet. Til sammen er 51 prøvestykker murt og testet. Våt mørtel ga betydelig forbedring på skjær- og bøyestrekkfasthet, mens trykkfasthet i liten grad ble påvirket av vanninnholdet. Slagregnforsøk er gjennomført med fire veggfelt på 1 m2 med tørr, middels og våt mørtel. Det siste ble også murt med våt mørtel, men med en annen teknikk for å fylle stussfugene. Det ble funnet klare forskjeller på tetthet, med fordel til felt murt med våt mørtel. Etter tørking ble de samme fire veggfeltene påført ulike typer impregnering og testet nok en gang for slagregn. Hovedkonklusjonen er at mer vann gir bedre murverk, både med hensyn på heft og slagregnstetthet. Konklusjonen støttes av fasthetsforsøk, slagregnsforsøk og tynnslipsanalysen som er gjennomført i masteroppgaven.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk (2-årig), Bygnings- og materialteknikk
dc.titleKvalitetsvariasjon i murverk som følge av vannmengde i mørtelen
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record