Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorLædre, Ola
dc.contributor.authorKjesbu, Nina Eklo
dc.date.accessioned2018-06-11T14:00:39Z
dc.date.available2018-06-11T14:00:39Z
dc.date.created2017-06-11
dc.date.issued2017
dc.identifierntnudaim:16650
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2501184
dc.description.abstractByggebransjen er en industri som er utsatt for ulike typer kriminalitet. Mye tid og spalteplass har blitt viet til sosial og økonomisk kriminalitet, som sosial dumping og skatteunndragelse. Mindre har det blitt snakket om uredelighet rundt materialer og materialkvalitet. Denne oppgaven er en del av et prosjekt som ble startet i forbindelse med opprulling av andre typer kriminalitet i byggebransjen. Hensikten med prosjektet var å kartlegge mulighetsrommet for kriminell aktivitet i norsk byggebransje. I tillegg til generell kriminalitet har det i denne oppgaven blitt sett på forfalskede, uredelige og utilstrekkelige byggematerialer (heretter omtalt som falske materialer). Spesielt har materialet stål blitt undersøkt, der brudd på CE-merkingen og den tilhørende ytelseserklæringen har vært sett på som en indikasjon på at produktet kan være falskt. Gjennom litteratur- og dokumentstudier, en spørreundersøkelse, samt intervjuer med aktører i bransjen, har forekomsten av falske, lastbærende stålprodukter blitt undersøkt. Arbeidet har resultert i fire vitenskapelige artikler. Disse omhandler forskningen som er gjort på kriminalitet i byggebransjen generelt, samt forekomst, konsekvenser av og tiltak mot falske materialer. Det ble funnet flere eksempler på forekomst av falske stålmaterialer, hvorav også eksempler på lastbærende stålprodukter i konstruksjoner i Norge. Bransjen mener selv at dette skjer på grunn av at useriøse aktører enkelt kommer seg inn på markedet, blant annet på grunn av stort prispress. I tillegg er det en bransje som har en høy grad av tillitt. Man har en tendens til å stole på dokumentasjonen som kommer, uten å ta noen faktisk sjekk av kvaliteten. Intervjuobjektene hadde ulike forslag til tiltak mot falske stålmaterialer, hvorav de fleste allerede finnes. Verktøyene er altså i stor grad allerede tilgjengelige. Det anbefales derfor at man styrker oppfølgingen av eksisterende tiltak før man eventuelt innfører nye.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk, Prosjektledelse
dc.titleFalske materialer i byggebransjen
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel