Show simple item record

dc.contributor.advisorFiskum, Tove Anita
dc.contributor.authorJohnsen, Tonje Elisabeth Karlsen
dc.date.accessioned2018-03-07T10:36:45Z
dc.date.available2018-03-07T10:36:45Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2489178
dc.description.abstractI dag har barn og unge mye erfaring innen digitale medier, som følger av at de er født inn i denne verdenen og det dermed er en integrert del av deres hverdag. Dette har gjort at fenomenet mobbing har fått helt nye arenaer å utfolde seg på, som fører til at skolen står overfor flere utfordringer når det kommer til å forebygge og håndtere mobbing. Ut i fra dette har jeg gjennom denne masteroppgaven jobbet med utgangspunkt i problemstillingen «Hva karakteriserer de nye utfordringene med digital mobbing, og hvordan påvirker dette det forebyggende arbeidet i skolen?» For å svare på problemstillingen har jeg benyttet kvalitativt forskningsmetode der jeg intervjuet fire ungdomsskoleelever og seniorrådgiver Erlend Moen, som har spesialisert seg på temaet mobbing. Resultatene viser at tradisjonell og digital mobbing har flere likhetstrekk enn først antatt, da mange av de samme mekanismene i digital mobbing også kan ses i tradisjonell mobbing. Likevel er det også noen ulikheter mellom de to mobbeformene, og det er viktig å ha disse i bakhodet når det skal settes inn forebyggingstiltak mot digital mobbing. Eksempler på disse ulikhetene er den store rekkevidden, mangel på muligheten til å se mobbeofferets reaksjon, et forandret språk når en ikke står ansikt til ansikt med personen, samt anonymitet som gjør at vi i større grad enn før må ta opp mobbesaker med alle. Dette fører til et enda større behov for tydeliggjøring overfor elevene, og her blir det viktig med god evne til å vise empati. En spesiell utfordring skolen står ved når det kommer til digital mobbing er mangel på kunnskap hos voksne. De er ikke født i den digitale verden slik som dagens barn og unge er, og dermed ikke integrert nok til å kunne veilede de gjennom den digitale oppveksten. Det betyr at et viktig forebyggingstiltak er å integrere seg i den digitale verden på lik linje med barn og unge, og få mer kunnskap. Dette fører til at det blir enklere å sette inn opp regler og krav når en skal oppdra barn også innenfor den digitale arenaen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.title''Det er sånn same same, but different'' - En kvalitativ intervjustudie om nye utfordringer med digital mobbing og forebygging av dette i skolennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record