Show simple item record

dc.contributor.advisorLædre, Ola
dc.contributor.authorKolnes, Truls
dc.date.accessioned2018-03-01T15:00:31Z
dc.date.available2018-03-01T15:00:31Z
dc.date.created2017-10-15
dc.date.issued2017
dc.identifierntnudaim:16398
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2488147
dc.description.abstractDenne oppgaven omhandler erfaringer og bruk av rammeavtaler for bygge- og anleggsarbeid i Statens vegvesen, der eksisterende bruk, erfaring og eventuell fremtidig bruk kartlegges og diskuteres. Forskningsmetoden som er benyttet består av en litteraturstudie, en dokumentstudie og til slutt en kvalitativ intervjuundersøkelse. Litteraturstudien oppsummerer gjeldene lovverk for offentlige anskaffelser, spesifikke krav til rammeavtaler og tidligere utførte studier på rammeavtaler. Avtalene beskrives i teorien som en kontraktsform som muliggjør raske og effektive anskaffelser, der oppdragsgivere kan sikre seg leverandører i et varierende marked, samtidig som leverandørene sikrer seg fremtidig arbeid. Dokumentstudiet tar for seg 4 pågående rammeavtaler for bygge- og anleggsarbeid i Statens vegvesen og sammenligner omfang, utforming og utvalgte kontraktsbestemmelser. I intervjuundersøkelsen er personer med erfaring med de pågående rammeavtalene intervjuet om de samme utvalgte kontraktsbestemmelsene. Det ble spurt om hvorfor de ble valgt, hvilke erfaringer en har og hvordan de bør eventuelt brukes fremover. De foreløpige erfaringene med denne rammeavtaleformen tyder på den er svært egnet for mindre arbeider og kan redusere både byggherrens og entreprenørens tids- og ressursbruk knyttet til anskaffelsesprosessen. Statens vegvesen bør i så måte vurdere om denne kontraktsformen skal synliggjøres bedre i eget kvalitetssystem og benyttes som en nasjonal kontraktstrategi for mindre vegarbeider.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectErfaringsbasert masterprogram i veg og jernbane, Veg
dc.titleRammeavtaler for bygge- og anleggsarbeid i Statens vegvesen
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record