Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorLædre, Ola
dc.contributor.authorVanebo, Jon-Michael
dc.date.accessioned2018-03-01T15:00:30Z
dc.date.available2018-03-01T15:00:30Z
dc.date.created2017-10-12
dc.date.issued2017
dc.identifierntnudaim:16677
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2488146
dc.description.abstractDe siste årene er utviklingen gått i retning av at større veiprosjekter skal utføres som totalentreprise. Rådgivere har vært vant med at entrepriseformen i store veiprosjekt har vært utførelsesentrepriser. Mer bruk av totalentrepriser medfører en endring i rammebetingelsene til rådgiver, både i form av styrker og svakheter i forhold til de rammebetingelsene rådgiver har hatt i utførelsesentrepriser. Byggherre og entreprenør får også endrede rammebetingelser, men denne studien fokuserer på rådgiver sine rammebetingelser. I tillegg til å kartlegge de endrede rammebetingelsene, styrkene og svakhetene har det vært sentralt å kunne besvare hvordan en kan tilrettelegge for at rådgiveren skal kunne gjøre en best mulig jobb i en totalentreprise. For å kartlegge teori knyttet til rådgiver sine endrede rammebetingelser er det gjennomført en litteraturstudie. I tillegg til litteraturstudie ble en intervjustudie med semi-strukturerte intervju av nøkkelpersoner med erfaring fra begge entrepriseformene gjennomført for å besvare forskningsspørsmålene. Det ble gjennomført intervjuer av 11 utvalgte representanter fra byggherre, entreprenør og rådgiver fra Norge og Finland. Undersøkelsene viser blant annet at noen av rådgiver sine rammebetingelser endrer seg. Noen av rammebetingelsene endrer seg på grunn av entrepriseformen i seg selv, mens andre endres på grunn av overordnede mål og på grunn av at rådgiver får en ny kontraktspart å forholde seg til. Noen av endringene av rammebetingelser er en styrke for rådgiveren, blant annet tettere samarbeid med entreprenøren og kunne bruke entreprenøren sin kompetanse. Noen endringer er en svakhet, blant annet at rådgiver får en strammere fremdrift og at det kan få konsekvenser for kvalitet. Undersøkelsene og resultatene viser at det er mulig å tilrettelegge for at rådgiver skal gjøre en best mulig jobb i totalentrepriser, som tiltak for å tilrettelegge for suksessfaktorene tilstrekkelige fremdriftsrammer, forutsigbarhet i prosjekteringsprosessen, tilgang på riktig kompetanse, effektiv kommunikasjon, tillit, tydelige kontrakter og å sikre kvalitet.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectErfaringsbasert masterprogram i veg og jernbane, Veg
dc.titleRådgiver sin endrede rolle i totalentreprise
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel