Show simple item record

dc.contributor.advisorMoen, Torill
dc.contributor.authorAndreassen, Line
dc.date.accessioned2018-01-04T10:17:01Z
dc.date.available2018-01-04T10:17:01Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2475558
dc.description.abstractFormålet med mitt studie var å undersøke hvordan PP-rådgivere erfarer og opplever bruken av analysemodellen i samarbeid med lærere. Samarbeidet mellom PP-rådgivere og lærere kan oppleves å være utfordrende. Undersøkelser viser at PP-tjenesten og skolen kan ha ulikt syn på hva samarbeidet dem imellom skal omhandle. Lærere uttrykker at de ønsker hjelp knyttet til utfordringer hos enkeltelever, mens PP-tjenesten ønsker å dreie arbeidet mot systemrettede forhold (Fylling & Handegård, 2009) Med bakgrunn i dette ble min problemstilling: Hvordan erfarer og opplever PP-rådgivere bruken av analysemodellen i samarbeid med lærere? For å finne svar på problemstillingen har jeg benyttet kvalitativ metode, med intervju av to PP-rådgivere som datainnsamlingsstrategi. Gjennom analyse kom jeg fram til følgende to kategorier: Nyttig redskap i samarbeid med lærere og Ulike perspektiver på problemområder. Mine funn i studien er for det første at forskningsdeltakerne opplevde analysemodellen som et nyttig redskap. De erfarte at strukturen som modellen representerer oppleves nyttig. PPrådgiverne forteller at strukturen hjelper med å finne ut hvor man skal begynne å arbeide i vanskelige saker. I tillegg synes informantene at det er nyttig at analysemodellen poengterer betydningen av analyse før tiltak settes i gang. For det andre fant jeg at PP-rådgiverne opplevde at de og lærerne de samarbeidet med, hadde ulike perspektiver på problemområder. Perspektivene kom frem i måten PP-rådgiverne snakket om lærerne og seg selv på. De opplevde at lærerne hadde et individorientert perspektiv, mens de selv hadde et systemorientert perspektiv. Jeg har valgt å beskrive analysemodellen og samarbeid som er studiens teoretiske utgangspunkt.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleSamarbeid mellom PP- rådgivere og lærere: En kvalitativ intervjustudie av to PP-rådgivers erfaringer med bruk av analysemodellen som redskap i samarbeidetnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record