• A Riemannian geometry theory of human movement: The geodesic synergy hypothesis 

   Neilson, Peter D.; Neilson, Megan D.; Bye, Robin Trulssen (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Mass-inertia loads on muscles change with posture and with changing mechanical interactions between the body and the environment. The nervous system must anticipate changing mass-inertia loads, especially during fast ...
  • A Simulation Study of Evaluation Heuristics for Tug Fleet Optimisation Algorithms 

   Bye, Robin Trulssen; Schaathun, Hans Georg (Chapter, 2015)
   Tug fleet optimisation algorithms can be designed to solve the problem of dynamically positioning a fleet of tugs in order to mitigate the risk of oil tanker drifting accidents. In this paper, we define the 1D tug fleet ...
  • Evaluation heuristics for tug fleet optimisation algorithms: a computational simulation study of a receding horizon genetic algorithm 

   Bye, Robin Trulssen; Schaathun, Hans Georg (Chapter, 2015)
   A fleet of tugs along the northern Norwegian coast must be dynamically positioned to minimise the risk of oil tanker drifting accidents. We have previously presented a receding horizon genetic algorithm (RHGA) for solving ...
  • Scalable And User-Friendly Simulation 

   Rutle, Adrian; Wang, Hao; Bye, Robin Trulssen; Osen, Ottar (Chapter, 2015)
   Simulation is an important technique for integrating interacting models for predicting results of hypothetical scenarios. A typical application area for simulators is virtual prototyping (VP). In VP, simulators replace the ...
  • Konkurranse som driver for læring - erfaringer fra et emne i dataingeniørstudiet. 

   Karlsen, Anniken; Bye, Robin Trulssen (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Denne artikkelen sammenligner to konkurranser i emnet Systemutvikling og modellering på bachelorutdanningen i data ved Høgskolen i Ålesund. Den første konkurransen handler om å utvikle en nettbutikkløsning for en lokal ...
  • Aktiv læring i Mikrokontrollarar 

   Schaathun, Welie Annett; Schaathun, Hans Georg; Bye, Robin Trulssen (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Aktiv læring har vore ein viktig trend i utdanningssektoren i lang tid med både klassiske og moderne proponentar. I praksis skjer det likevel at aktiv læring vert sekundær til tradisjonelle førelesingar og annan passiv ...
  • USV - Unmanned Surface Vessel 

   Liavaag, Sveinung; Kamsvåg, Vegard; Havnegjerde, Albert (Bachelor thesis, 2016)
   Denne rapporten omhandler utvikling av et ubemannet overflatefartøy, som er gitt som en bacheloroppgave av NTNU i Ålesund. Formålet med oppgaven er utvikling av et konsept for et ubemannet overflatefartøy som danner basis ...
  • Byggordboka - en digitalisert fagordbok 

   Nedregård, Vidar Marek; Noem, Niklas; Rindal, Øystein Kristoffer (Bachelor thesis, 2016)
   Dette dokumentet beskriver grunnlaget for, gjennomføringen-, og resultatet av en bacheloroppgave gjennomført ved NTNU Ålesund. Oppgaven var formulert på et overordnet nivå av Bygg21. Oppgaven var å utvikle en web-basert ...
  • Korrigering av Fisk og Lokkpålegging 

   Blomvik, Vegard Nordby; Myklebust, Oddbjørn Hjeltereie; Midtbø, Anders Ystebakk (Bachelor thesis, 2016)
   Korrigering av fisk og lokkpålegging er en bacheloroppgave definert for automasjonsstudenter ved NTNU i Ålesund. Problemstillingen er hentet fra bedriften Martin E. Birknes Eft, et lakseslakteri på Byrknesøy i Gulen kommune, ...
  • Pusserobot 

   Skavhellen, Nikolai Vestrheim; Farstad, Vegard Kvalvaag (Bachelor thesis, 2016)
   Formålet med oppgaven er å utforske muligheten for å automatisere pussestasjonen hos Sandella. Per idag pusses alle putene manuelt. For å pusse puten er det brukt en robot som pusser rundt kanten til puten. Det brukes et ...
  • Web-based Data Visualization 

   Bruland, Charlotte; Riksheim, Kristian Listou; Svindland, Dag (Bachelor thesis, 2016)
   The purpose of this report is to describe the process of creating web-based data visualization aimed at data collected from maritime operations. The work focuses visualizing data in interactive graphs and illustrations. ...
  • MetaTracks: Acoustic fingerprinting using computer-vision techniques 

   Nesvik, Kristoffer Lid; Skjong, Glenn Synnes; Støylen, Kristian (Bachelor thesis, 2016)
   Acoustic fingerprinting is a modern technique used for audio recognition, where short excerpts of audio files are used as a compact "signature" for the underlying media content. In this thesis, we have focused on the design, ...
  • Multifunctional Humanoid Robot 

   Hatlemark, Håvard André Melseth; Jakobsen, Ivar Sander; Rostad, John Olav Damdam (Bachelor thesis, 2016)
   This thesis explores how to turn a robot into a multipurpose social robot. The robot will be used to education, exhibition displays and everyday socialization. To establish proof of concept for each of the methods, they ...
  • Webapplikasjon for reservasjon av dyrepass 

   Hovlid, Vegard Marvin; Knutsen, Stephan Sørnes (Bachelor thesis, 2016)
   Mange små og store bedrifter sliter med papirmøller som påvirker effektiviteten på tjenesten bedriften tilbyr, samt kan dette slite på motivasjonen for de ansatte. Vi har i samarbeid med Solhaugen Hundepensjonat laget et ...
  • Drone: Dynamic positioning in relation to a given object 

   Vattøy, Robin Hofset; Nilsen, Inge; Fagerhaug, Eirik Strøm (Bachelor thesis, 2016)
   This report deals with the bachelor thesis "Drone: Dynamic positioning in relation to a given object", given by Rolls-Royce Marine and NTNU Ålesund. The goal of this task is to develop a framework for a drone autopilot and ...
  • Peephole - ASP.NET Information Security Teaching Tool 

   Vingen, Jens; Bratteberg, Ole-Martin; Eikrem, Per-Olav Sandnes (Bachelor thesis, 2016)
   With an ever increasing amount of information online, the need for secure web applications is becoming more and more important. A great way to learn is by practice. An up-to-date, easily extendible teaching tool for ASP.NET ...
  • An Analytical Study on Eavesdropping Attacks in Wireless Nets of Things 

   Li, Xuran; Wang, Hao; Dai, Hong-Ning; Wang, Yuanyuan; Zhao, Qinglin (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   The security of Internet of Things (IoT) has received extensive attention recently. This paper presents a novel analytical model to investigate the eavesdropping attacks in Wireless Net of Things (WNoT). Our model considers ...
  • On Modeling Eavesdropping Attacs in Underwater Acoustic Sensor Networks 

   Wang, Qiu; Dai, Hong-Ning; Li, Xuran; Wang, Hao; Xiao, Hong (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   The security and privacy of underwater acoustic sensor networks has received extensive attention recently due to the proliferation of underwater activities. This paper proposes an analytical model to investigate the ...
  • AI & Interactive Art 

   Eik, Terje; Sæter, Stein-Are; Espenakk, Erik (Bachelor thesis, 2016)
   Interactive art is an art form that emerges between the installation and the audience. With the advent of computer-based interactivity in the 1990s, interactive art has become increasingly popular, with programmable machines ...