Show simple item record

dc.contributor.advisorRadtke, Maria
dc.contributor.advisorStandahl, Rune
dc.contributor.advisorSlørdahl, Tobias
dc.contributor.authorVatn, Daniel
dc.contributor.authorColberg, Anders Barli
dc.date.accessioned2017-10-06T10:45:28Z
dc.date.available2017-10-06T10:45:28Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2458917
dc.description.abstractBAKGRUNN Innen medisinsk utdanning brukes forskjellige standardsettingsmetoder for å separere bestått fra stryk, eller for å bestemme en karakter. På medisinstudiet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er det én årlig integrert skriftlig eksamen som består av både flervalgs¬ og kortsvarsoppgaver. Graderingen er bestått/ikke bestått og går ut i fra en absolutt grense på 65 %. Erfaring har vist at et variabelt antall kandidater stryker fra år til år. Hypotesen var at dette skyldes varierende vanskelighetsgrad på eksamen. Vi ønsket å undersøke om Cohens metoder for standardsetting kunne bekrefte dette og derfor være bedre egnet enn dagens absolutte beståttgrense. MATERIALE OG METODE Materialet består av eksamensdata for 34 eksamener på profesjonsstudiet i medisin ved NTNU, avlagt i perioden 2010¬2015, og består av 3779 unike eksamensresultater. Vi har sammenlignet resultater ved bruk av standardsettingsmetodene Cohens metode og modifisert Cohens metode, med resultater fra dagens absolutte grense på 65 %. RESULTATER Strykraten med en absolutt beståttgrense på 65 % varierte mellom 0 % og 13.7 %, og det var et signifikant fall i strykrate mellom første, og siste studieår (P< 0.005). Variansen i stryk for hver eksamen var 1.88¬24.25 med absolutt beståttgrense på 65 %. Ved å benytte standard Cohen og modifisert Cohen (med K=0.65, K=0.70 og K=0.75) fant vi en varians mellom 0.25¬16.14, 0.12¬6.09, 0.19¬7.50, 0.79¬33.41 og en beståttgrense i prosent mellom 58.1¬64.7, 53.3¬58.6, 57.4¬63.1 og 61.6¬67.6 respektivt. FORTOLKNING Forskjellen i strykrate ble redusert av standard Cohen og modifisert Cohen med K< 0.75, på bekostning av en lavere grense for bestått. Uten en god kriteriebasert metode for å bestemme korrekt beståttgrense som kontroll, er det vanskelig å benytte disse metodene på våre data. Den absolutte beståttgrensen på 65 % har en akseptabel varians, men det kan være aktuelt å bruke en modifisert Cohens metode på eksamener med ekstreme strykrater. Både standard og modifisert Cohen er kostnadseffektive og enkle metoder om man vil benytte en norm¬basert standardsetting som korrigerer for eksamenens vanskelighetsgrad.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleKan Birkebeinerennet lære oss hvordan vi definerer grensen for bestått på eksamen?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700nb_NO
dc.description.localcodeDenne masteroppgaven vil bli tilgjengelig 4.4.2018nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record