Show simple item record

dc.contributor.advisorOldervik, Heidun
dc.contributor.advisorStene, Ida
dc.contributor.authorØstmoe, Anne Marie G.
dc.date.accessioned2017-10-02T10:34:53Z
dc.date.available2017-10-02T10:34:53Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2457675
dc.description.abstractI denne oppgaven undersøkes overgangen fra barnehage til skole for et barn med nedsatt syn med utgangspunkt i følgende problemformulering: Hva kjennetegner en vellykket overgangsprosess fra barnehagen til skolen for et barn med nedsatt syn? For å besvare forskningsspørsmålet ble det brukt en kvalitativ tilnærming. Det ble videre gjennomført intervju med foreldrene til barnet, ansatte fra barnehagen og ansatte fra skolen. Datamaterialet fra intervjuene ble analysert ved hjelp av utvalgte analyseverktøy fra forskningsmetoden Grounded Theory. Resultatet fra undersøkelsen viser at kjennetegn på en god overgangsprosess kan være Tidlig samarbeid, Åpenhet, Engasjement, Forutsigbarhet, Tilgjengelig informasjon, Økt innsikt og Pågangsmot. Disse kategoriene dannet grunnlaget for hovedkategorien Klar til start – trygghet og rom til å være i fellesskapet. Med utgangspunkt i drøftingen av funnene viser undersøkelsen at det kan være viktig å danne gode relasjons- og informasjonsforbindelser mellom samarbeidsdeltakerne i overgangsprosessen. For barn med synstap kan det videre være gunstig å rette oppmerksomheten mot inkludering. I tillegg kan forutsigbarhet være et godt virkemiddel for å oppnå sammenheng i overgangen for barn med synsvansker.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectMaster i synspedagogikknb_NO
dc.titleOvergang mellom barnehage og skole for et barn med nedsatt synnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record