Show simple item record

dc.contributor.advisorMoen, Torill
dc.contributor.authorSørgård, Trine Selnes
dc.date.accessioned2017-09-26T10:35:17Z
dc.date.available2017-09-26T10:35:17Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2456736
dc.description.abstractI denne studien har jeg satt søkelyset på Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) og utredning av minoritetsspråklige barn. Deltagerne er 3 rådgivere fra PPT og målet har vært å få fram rådgivernes egne opplevelser innen utredningen. Deltagerne har lang erfaring gjennom arbeid i PPT og som rådgivende instans har de også fagkunnskap gjennom videreutdanning innen utredning av minoritetsspråklige barn. Problemstillingen lyder som følger; Hvordan opplever og erfarer tre rådgivere i Pedagogisk- Psykologisk Tjeneste utredning av minoritetsspråklige barn og hvordan opplever de testene som de benytter i sine utredninger? Til innsamling av data har jeg benyttet meg av semistrukturert intervju gjennom en kvalitativ forskningstilnærming. Resultatene av studiens empiri presenteres i tre hovedtema; Kompetanse på utredning, faglig skjønn og betydningen av morsmål i utredning. Forskere har vært kritisk til PPT sin håndtering av minoritetsspråklige barn i utredningssammenheng. I min studie har rådgiverne vært åpen om at utredning av minoritetsspråklige barn er et utfordrende og krevende område. De forteller om sine praktiske opplevelser, utfordringer og tanker de gjør seg omkring utredning av minoritetsspråklige barn. Takk rettes til min veileder Torill Moen for god veiledning og konstruktiv kritikk. En stor takk rettes også til tre PP- rådgivere som har delt sine opplevelser, utfordringer og tanker med meg. Uten dere tre hadde ikke denne studien vært mulig. Takk til Oddbjørg Kiplesund for pass av energiske unger i feriemodus midt i masterinnspurten. Takk også for at du delte dine fagbøker og dine refleksjoner med meg. Sist men ikke minst en stor takk til mine med studenter Martine Slydal, Marit Lernæs og Emiliana Mgaya for teoriforslag, korrekturlesing og «drahjelp» i umotiverte stunder.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleHvordan opplever og erfarer tre rådgivere i Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste utredning av minoritetsspråklige barn og hvordan opplever de testene som de benytter i sine utfordringernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record