Show simple item record

dc.contributor.advisorSigtryggsdottir, Fjola Gudrun
dc.contributor.authorVeslegard, Guri Holte
dc.date.accessioned2017-09-15T14:01:54Z
dc.date.available2017-09-15T14:01:54Z
dc.date.created2017-06-10
dc.date.issued2017
dc.identifierntnudaim:17164
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2454953
dc.description.abstractFormålet med masteroppgaven er å undersøke plastring utsatt for overtopping, teoretisk bakgrunn for valg av steinstørrelse og undersøke hvilke forhold som påvirker valg av steinstørrelse under bygging av plastring i felt. Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg, damsikkerhetsforskriften fra olje- og energidepartementet (OED, 2009) stiller krav til plastring av nedstrøms skråning på fyllingsdammer. Ved plastring skal steinene plasseres med fall og lengderetning (a-aksen) innover i dammen. Bakgrunnen for kravet er å øke erosjonsmotstanden og dermed sikkerheten av dammen ved en eventuell overtoppingssituasjon eller lekkasje. Stein som benyttes i nedstrøms skråningsvern skal ha tilstrekkelig størrelse og kvalitet samt være ordnet i forband. Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) gir anbefalinger til steinstørrelse og hvordan plastringen skal utføres. Bakgrunn for dimensjonering og beskrivelse av steinstørrelse varierer og definisjoner har endret seg fra den første forskriften. I dag oppgis anbefalt steinstørrelse ut fra minimums diameter, men fyllingsdamveilederen mangler en klar definisjon på diameter. Å bestemme steinstørrelse ut fra vekt istedenfor steindiameter oppfattes som mer nøyaktig. Analyse av 14 utvalgte dammer fra kartleggingsdata indikerer at i gjennomsnitt er 10 % av plastringen med b-aksen med fall inn i dammen. Følgene av forskjellig plassering av steinene er undersøkt ved modellforsøk, som fokuserer på forskyvninger som oppstår før brudd av plastringen. Fem modellforsøk er gjennomført plastringstein med midlere steinstørrelse d50 = 0,057 m er benyttet. Skråningshelning er 1:1,5 i alle forsøk og steinene er lagt med en helning på 60⁰. Plastringen er utsatt for overtopping og forskyvninger er målt. I to av forsøkene er 10 % av steinen lagt med b-akse inn. I tre av forsøkene er alle steiner lagt i henhold til damsikkerhetsforskriften. Bruddvannføring (qc) varierer mellom 100 l/s/m og 175 l/s/m. Pakningsfaktor (Pc) varierer mellom 0,51 og 0,57. Resultatene viser at overtopping av plastring fører til store forskyvninger, som avhenger av pakningsfaktor, vannføring og belastningstid. Tett pakning øker stabiliteten av plastringen og reduserer potensielle forskyvninger. Resultatene i denne oppgaven indikerer at plastringen blir svakere når steinene ikke er langt etter forskriften. Det konkluderes med at legging av plastringstein påvirker stabiliteten til plastringen, men flere modellforsøk kreves for å bekrefte dette.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk, Vassdragsteknikk
dc.titlePlastring av fyllingsdammer - Modellforsøk, praktiske forhold og avvik fra regelverk
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record