Show simple item record

dc.contributor.advisorLia, Leif
dc.contributor.advisorBelete, Kiflom
dc.contributor.authorGjerde, Baard Aasmund Utvik
dc.date.accessioned2017-09-14T14:00:59Z
dc.date.available2017-09-14T14:00:59Z
dc.date.created2017-06-09
dc.date.issued2017
dc.identifierntnudaim:17429
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2454735
dc.description.abstractMed grunnlag i revurdering og nye flomberegninger for dam Storlivatnet i Sauda, må flomavledningskapasiteten økes for å tilfredsstille krav fra NVE. I den forbindelse skal det bygges en labyrintterskel med sidekanal og lukket flomløp forbi dammens høyre side, i tillegg skal eksisterende valseluke rehabiliteres . Formålet med oppgaven er å gjennomføre et fysisk modellforsøk for å fastsette kapasiteten til det planlagte systemet. Nytt flomløpsystem dimensjoneres for å avlede Qdim+20% klimapåslag = 1240m^3/s uten at dammens brystning overtoppes. Der ikke kjørt modellforsøk ved PMF på grun av manglende vanntilførsel i modellen Modellen er bygget i skala 1/40 og omfatter innstrømningsforhold mot flomløpet, dammen med eksisterende flomløp og nytt flomløp med labyrintterskel, sidekanal og lukket flomløp forbi dammen. Basert på resultatene fra modellen er det laget kapasitetskurver både for eksisterende valseluke uten nytt flomløpsystem, og for nytt flomløpsystem med varierende stilling på valseluken fra stengt til helt åpen. Videre er strømningsforholdene gjennom systemet analysert. Modellforsøket viser at kapasiteten til nytt flomløpsystem ikke er tilstrekkelig for å avlede 1,2 Qdim uten at dammen overtoppes. Det nye flomløpet avleder kun 1130 m^3/s, som vil si at flomløpet mangler 9% for å avlede 1,2 Qdim. Labyrintterskelen er begrensende for kapasiteten, noe som skyldes kompliserte innstrømningsforhold og strømningsforhold i magasinet. Det dannes skeiv innstrømning over labyrinten som fører til at ikke hele labyrinten fungerer optimalt. For å øke kapasiteten med de nødvendige 9% må labyrintterskelen forlenges med to sykluser, som tilsvarer 12 m ekstra terskellengde. Ved 1,2 Qdim er det ikke frispeilstrømning gjennom systemet. Innløpet til tunnelen er ikke utformet hydraulisk godt og fører til at innløpet dykkes. Modellforsøket viser at innløpet bør bygges med jevnere overgang mellom sidekanal og tunnel, det vil føre til mindre kontraksjoner i innløpet, slik at kapasiteten går opp, slik at det vil være frispeilstrømning gjennom hele systemet. Sidekanalen og tunnelen har tilstrekkelig kapasitet til å avlede 1,2 Qdim. Nedstrøms vannstand vil ikke påvirke kapasiteten til systemet, men den vil stige tilstrekkelig til å oppnå et vannstandsprang i utløpet av tunnelen ved 1,2 Qdim.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk, Vassdragsteknikk
dc.titleDAM STORLIVATNET FLOMLØP - MODELLFORSØK FOR NYTT FLOMLØP
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record