Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorVereide, Kaspar Vatland
dc.contributor.advisorLia, Leif
dc.contributor.advisorBelete, Kiflom
dc.contributor.authorBrøste, Karoline Mittet
dc.date.accessioned2017-09-14T14:00:57Z
dc.date.available2017-09-14T14:00:57Z
dc.date.created2017-06-09
dc.date.issued2017
dc.identifierntnudaim:17665
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2454734
dc.description.abstractFormålet med masteroppgaven har vært å studere luftmedrivning i modellen av det lukkede flomløpet ved dam Follsjøen i Rindal kommune. Modellen er opprinnelig bygget for et modellforsøk av flomavledningskapasiteten, men er nå tilgjengelig for undersøkelse av luftmedrivningen. Modellen er bygget i en skala på 1/40, ut fra Froudes modellov. Modellen er ikke lenger geometrisk lik prototypen, da utvidelser i modellen har vært nødvendig for å oppnå ønsket flomavledningskapasitet. Det har i forbindelse med denne masteroppgaven blitt bygget en lufttett kasse over overløpet, for å oppnå et fullstendig lukket system, med kontroll av all luftmedrivning. Kassens innvirkning på systemet har blitt kontrollert ved hjelp av differensialtrykk og vannstandsmålinger i kasse og basseng. Kassens innvirkning er funnet til å være lav, maksimalt 23,82 mm differanse i vannstand og 0,56 mm i differensialtrykk. Luftmedrivningen har blitt målt med en varmetrådsprobe i tre lufterør påmontert kasse, sjakt og overføringstunnel. Luftmedrivningen er undersøkt og sammenlignet for ulike vannhastigheter, ruheter og ulike punkt for lufttilgang. Vannhastigheten har blitt endret ved å variere vannføringen, og ruheten har blitt endret ved å variere antall innlimte lister i tunnel og sjakt. Målinger viser at luftmedrivningen i modellen øker for økende vannføring frem til 74,1 l/s, deretter avtar luftmedrivningen for en ytterligere økning i vannføring. Maksimal vannføring i forsøket er 138,8 l/s. Luftmedrivningen i modellen er betydelig større for en lavere ruhet ved samtlige vannføringer, og den største økningen i luftmedrivning for lavere ruhet er 4,7 l/s. Ved å variere hvor lufttilgangen gis i systemet ved å stenge eller åpne lufterørene på sjakt og overføringstunnel, kommer det frem at ulike luftepunkt gir ulik luftmedrivning i systemet, både i menge og i område. Maksimal luftmedrivning for systemet og luftmedrivning ved lukking av innløp har blitt undersøkt. Målingene viste at luftmedrivningen i modellen er størst mellom en vannføring på 74,1 og 79,1 l/s, og at innløpet lukkes ved 133,4 l/s. Et tydelig fall i luftmedrivning observeres ikke når innløpet dykkes. De målte verdiene i modellen lar seg ikke overføre direkte til prototype grunnet manglende skaleringslover for luft.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk, Vassdragsteknikk
dc.titleTesting av luftmedrivning på flomløp Follsjødammen
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel