Show simple item record

dc.contributor.authorAmundsen, Kristin
dc.date.accessioned2017-09-14T08:33:18Z
dc.date.available2017-09-14T08:33:18Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2454653
dc.description.abstractInstructional coherence blir definert av Mok (2013) som hvordan læreren utvikler undervisningsøkter for å hjelpe elever med å bygge sammenhengende forståelse av et emne. Det kan oppnås gjennom tre ulike komponenter: tematiske koblinger, undervisningsrutiner og klasseromsdiskurs. I en del internasjonale forskningsartikler trekkes instructional coherence frem som et kjennetegn på kinesisk matematikkundervisning. Siden en passende oversettelse, som bevarer den fulle betydningen, ikke er funnet, brukes instructional coherence som fagbegrep i denne oppgaven. For å utvikle en dypere forståelse av instructional coherence i kinesisk matematikkundervisning, har jeg valgt å formulere følgende forskningsspørsmål: Hvilke karakteristiske trekk av instructional coherence benytter en lærer seg av i en undervisningsøkt om divisjon med brøk i en kinesisk 6. klasse? Gjennom dette forskningsspørsmålet er målet å finne ut hvordan en kinesisk lærer benytter seg av instructional coherence i en undervisningsøkt om divisjon med brøk, for å legge til rette for læringsmuligheter for elevene. Det teoretiske rammeverket som vil bli referert til for å besvare forskningsspørsmålet blir forklart i delkapittel 2.5. Denne oppgaven er en kvalitativ forskningsstudie, hvor jeg har observert og filmet en undervisningsøkt i matematikk på en skole i Shanghai. Klassen var på omtrent 25 elever og de gikk i 6. klasse. I tillegg har jeg intervjuet læreren som hadde undervisningsøkten. Det ble også samlet inn undervisningsmateriale som planleggingsdokument, lysbildepresentasjon, lekseark med mer. All data måtte gjennom en transkriberings- og oversettelsesprosess, fordi de fleste var på kinesisk.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleInstructional coherence i kinesisk matematikkundervisning: en kvalitativ studie om en lærers bruk av instructional coherence i en undervisningsøkt om divisjon med brøk i en kinesisk 6. klassenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record