Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorRydning, Astrid
dc.contributor.authorPedersen, Tobias Martens
dc.date.accessioned2017-09-13T11:17:14Z
dc.date.available2017-09-13T11:17:14Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2454512
dc.description.abstractBakgrunn: Å gjenopprette normal tarmkontinuitet etter avlastende stomier er beheftet med komplikasjoner. I denne studien ønsket vi å sammenligne resultatene ved St. Olavs hospital fra 2012 til 2015 med andre materialer, og vurdere om det var forhold ved pasienten eller operasjonen som disponerte for komplikasjoner. Materiale og metode: Opplysninger fra elektronisk pasientjournal (EPJ) ble registrert avidentifisert i IBM Statistical Package for social science (SPSS). Det ble identifisert 166 pasienter over 16 år i Pasientadministrativt system (PAS) med riktig operasjonskode i tidsrommet 2012 til 2015. Etter journalgjennomgang ble 16 pasienter ekskludert. Totalt 47 parametere per pasient ble registrert fra preoperativt, peroperativt og postoperativt pasientforløp. Clavien-Dindo klassifisering av kirurgiske komplikasjoner er brukt til å klassifisere postoperative komplikasjoner. Resultater: Totalt 59 (39,3%) av 150 pasienter fikk komplikasjoner. Totalt ni (6,0%) pasienter fikk anastomoselekkasje. 13 (8,7%) pasienter ble reoperert innen 30 dager. 12 (8,0%) pasienter endte opp med ny stomi. Vanligste komplikasjon var infeksjon eller mistanke om infeksjon som fører til antibiotika gitt utover standard prosedyre. Pasienter med bøyleileostimi operert uten colorectalkirurg tilstede fikk staplet anastomose i syv (28,9%) tilfeller, mot fem (8,1%) tilfeller hvor colorectalkirurg var tilstede (p=0,034). Pasienter operert uten colorectalkirurg tilstede har en ikke-signifikant kortere postoperativ liggetid, henholdsvis fire mot fem døgn (p=0,073). Median tid fra anleggelse til nedleggelse av bøyleileostomi var 15 uker. Konklusjon: Komplikasjoner til gjenopprettelse av normal tarmkontinuitet forekom hos 39,3% av pasientene. Dette tallet er høyt. Forekomsten av anastomoselekkasje var høy, men ikke høyere enn hva som er beskrevet i litteraturen tidligere. Pasienter i gruppen RB operert uten colorectalkirurg tilstede fikk oftere staplet anastomose enn pasienter operert med colorectalkirurg tilstede, og dette kan ha fått innvirkning på den postoperative liggetiden. Pasientene hadde sin avlastende bøyleileostomi i tre til syv uker lenger enn hva som er anbefalt fra litteraturen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleForekomst av komplikasjoner ved gjenopprettelse av normal tarmkontinuitet etter avlastende stomi ved St. Olavs Hospitalnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel