Show simple item record

dc.contributor.advisorEvensen, Kari A. Indredavik
dc.contributor.advisorSkranes, Jon
dc.contributor.advisorBrubakk, Ann-Mari
dc.contributor.advisorEikenes, Live
dc.contributor.authorHollund, Ingrid Marie Husby
dc.date.accessioned2017-09-06T08:04:10Z
dc.date.available2017-09-06T08:04:10Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-82-326-2487-4
dc.identifier.issn1503-8181
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2453297
dc.description.abstractLANGTIDSKONSEKVENSER AV FOR TIDLIG FØDSEL Motoriske ferdigheter, psykisk helse, livskvalitet og integritet av hjernens hvite substans hos unge voksne født for tidlig med veldig lav fødselsvekt Barn som er født for tidlig har umodne organer som er mer utsatt for skade enn barn født til termin. Hjernen er spesielt sårbar, og diffus skade av hvit substans forekommer hyppig. Risikoen for død og sykelighet øker med lavere fødselsvekt og gestasjonsalder. Barn født med veldig lav fødselsvekt (VLBW;≤1500g) har økt forekomst av vansker med motorikk, kognisjon, atferd, oppmerksomhet og læring. Flere har sosiale utfordringer, og psykiske symptomer og plager blir mer fremtredende i tenårene. I voksen alder er det færre som tar høyere utdanning, har fast partner og lever et selvstendig liv. Det er tidkrevende og kostbart å studere langtidseffektene av VLBW, og få studier har fulgt denne gruppen inn i voksen alder. Dette doktorgradsarbeidet er en del av et større hovedprosjekt, Lav fødselsvekt i et livstidsperspektiv, ved Senter for tidlig hjerneutvikling (CEBRA). I dette prosjektet har vi fulgt for tidlig fødte barn med VLBW og terminfødte barn med fødselsvekt ≥10-persentilen fra fødsel og inn i voksen alder. Disse gruppene har blitt undersøkt på flere tidspunkt med mange ulike tester, spørreskjema og MR av hjernen. I denne avhandlingen undersøkte vi motoriske ferdigheter, psykisk helse, livskvalitet og integritet av hjernens hvite substans ved 23 års alder. Vi undersøkte også utviklingen av motoriske ferdigheter fra 14 til 23 år og studerte potensielle endringer i psykisk helse og livskvalitet i overgangen til selvstendig voksenliv fra 20 til 23 års alder. Dessuten undersøkte vi om motoriske ferdigheter kunne være relatert til psykisk helse og livskvalitet, og om motoriske problemer kunne henge sammen med endringer i hvit substans. Vi fant at VLBW-gruppen hadde dårligere fin- og grovmotoriske ferdigheter ved 23 år sammenlignet med kontrollgruppen, særlig på oppgaver som krevde motorisk hurtighet. Det var ingen forbedring av motoriske ferdigheter fra 14 til 23 år. Hovedforskjellene bestod da vi ekskluderte deltakere med cerebral parese. VLBW-gruppen rapporterte dårligere psykisk helse enn kontrollgruppen ved 23 år i form av mer oppmerksomhets- og internaliserende problemer, samt en tendens til flere symptomer på angst heller enn depresjon. Det var en økning i psykiske plager fra 20 til 23 år i VLBW-gruppen. Ved 23 år hadde de også en tendens til å rapportere færre og svakere sosiale relasjoner, men et lavere alkoholforbruk enn kontrollgruppen. Videre rapporterte VLBW-gruppen lavere fysisk og psykisk livskvalitet enn kontrollgruppen, inkludert redusert fysisk og sosial fungering som påvirket deres hverdagsroller, samt mer kroppslig smerte. Både fysisk og psykisk livskvalitet ble svekket fra 20 til 23 år i VLBW-gruppen. Reduserte motoriske ferdigheter var relatert til dårligere psykisk helse, mer internaliserende problemer og lavere fysisk og psykisk livskvalitet. Gruppeforskjellene for psykisk helse og livskvalitet ble mindre da vi ekskluderte deltakere med cerebral parese og lav IQ, men hovedforskjellene bestod og det var fremdeles en sammenheng mellom reduserte motoriske ferdigheter og lavere fysisk livskvalitet. I forhold til kontrollgruppen fant vi endringer i hvit substans i alle hjernens sentrale nervebaner hos VLBW-gruppen ved 23 år, og disse gruppeforskjellene syntes å øke i omfang fra 20 til 23 år. Reduserte motoriske ferdigheter var assosiert med endringer i hvit substans i motoriske nervebaner hos VLBW-gruppen ved 23 år. Vi konkluderte med at unge voksne født med VLBW ikke vokser av seg motoriske problemer og at de rapporterer dårligere og synkende psykisk helse og livskvalitet inn i ung voksen alder sammenlignet med kontrollgruppen. De har fortsatt synlige og mulig økende endringer i hvit substans, og disse endringene var assosiert med reduserte motoriske ferdigheter. Disse funnene indikerer at endringer i hvit substans kan påvirke funksjonen hos unge voksne født med VLBW og at overgangen til voksenlivet synes å være spesielt utfordrende for denne gruppen.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoctoral theses at NTNU;2017:207
dc.relation.haspartPaper 1: Husby, Ingrid Marie; Skranes, Jon; Olsen, Alexander; Brubakk, Ann-Mari; Evensen, Kari A. Indredavik. Motor skills at 23 years of age in young adults born preterm with very low birth weight. Early Human Development 2013 ;Volum 89.(9) s. 747-754 http://dx.doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2013.05.009nb_NO
dc.relation.haspartPaper 2: Husby, Ingrid Marie; Stray, Kaia Mølbach-Thellefsen; Olsen, Alexander; Lydersen, Stian; Indredavik, Marit Sæbø; Brubakk, Ann-Mari; Skranes, Jon Sverre; Evensen, Kari Anne Indredavik. Long-term follow-up of mental health, health-related quality of life and associations with motor skills in young adults born preterm with very low birth weight. Health and Quality of Life Outcomes 2016 ;Volum 14:56 This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0nb_NO
dc.relation.haspartPaper 3: Hollund, Ingrid Marie Husby. White matter microstructure and associations with motor function in very low birth weight young adults. MRI of the neonatal brain http://www.mrineonatalbrain.com/nb_NO
dc.titleLong-term consequences of prematurity: Motor skills, mental health, health-related quality of life and white matter microstructure in young adults born preterm with very low birth weightnb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record