Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSægrov, Sveinung
dc.contributor.advisorBruaset, Stian
dc.contributor.authorRygg, Håkon
dc.date.accessioned2017-09-04T14:01:06Z
dc.date.available2017-09-04T14:01:06Z
dc.date.created2017-06-09
dc.date.issued2017
dc.identifierntnudaim:17388
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2453072
dc.description.abstractPlanlegging av utskiftningsmetoder for vann og avløp bør utføres i et langt tidstidsperspektiv. Enkelte effekter kommer ikke fram i et kort tidsperspektiv, men inkluderes derimot i et langt et. Planlegging av denne utskiftningen kan gjøres ved å kombinere bærekraft og asset management. Asset management sørger for å minimere bruk av penger og ressurser, mens bærekraft ivaretar framtidige utfordringer. Å kombinere de kan ha flere fordeler som imøtekommer framtidens utfordringer. Derimot vil kombinasjonen kunne komme i konflikt med eksterne faktorer som økonomi, kvalitet på utførelse og effektivitet. Tidligere bærekraftanalyser har benyttet levetid som en indikator ved rehabiliteringsplanlegging av vann og avløp. Problemet med dette er at rehabiliteringsmetoder har ulik levetid, noe som gjør at man sammenligner ulike metoder på ulikt grunnlag. En metode med kortere levetid vil måtte utføre flere rehabiliteringsprosesser for å oppnå samme levetid som en metode med lengre levetid. Dette medfører at ressursbruk og påvirkning fra metoder med kort levetid, i realiteten vil ha større innflytelse i et strategisk perspektiv. For å sammenligne ulike metoder på likt grunnlag er nåtidens levetider for ikke-strukturell metode, semi-strukturell metode, strukturell metode, full oppgraving, koordinering mellom VA og koordinering mellom VA og vei bestemt. Levetidene er videre brukt for å framstille bærekraftfaktorer. Metodene med kort levetid får høy bærekraftfaktor og visa versa. Utvalgte bærekraftfaktorer er benyttet i bærekraftanalysen for å se utslaget i forhold til tidligere analyser. Bærekraftanalysen er gjort etter nåtidens standard hvor verdier og utregninger er basert på Trondheim kommune. I et bærekraftig perspektiv med bruk av bærekraftfaktorer, viser analysen at det vil være mindre differanse på metoder med kortere levetid i forhold til metoder med lengre levetid. Kostnadsberegningen til ulike strategier viser tilsvarende. Totalt sett er fortsatt no-dig metoder billigere og mer bærekraftig enn full graving.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk, Vannforsynings- og avløpsteknikk
dc.titleBærekraftige strategier for rehabilitering av vann- og avløpsnettet
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel