Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSkogseth, Terje
dc.contributor.authorTysnes, Eivind Pagander
dc.date.accessioned2017-09-01T14:00:42Z
dc.date.available2017-09-01T14:00:42Z
dc.date.created2017-03-29
dc.date.issued2017
dc.identifierntnudaim:14889
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2452855
dc.description.abstractBakgrunnen for oppgaven er egne erfaringer med utfordringer rundt fastmerker og geodetisk varig utfesting av linjen (GVUL) med hensyn til Teknisk regelverk. Hensikten med oppgaven er å belyse utfordringer med Teknisk regelverk i forhold til fastmerker og GVUL. Deretter å se på hva som kan gjøres med de belyste utfordringene. Oppgaven tar for seg de ulike kravene Bane NOR SF har til fastmerker og linjeberegninger. Videre tar oppgaven for seg hvordan Bane NOR SF deler inn sine strekninger i ulike hastighetsklasser, og hvilken betydning dette har for type stedfesting av sporet som skal benyttes. Det er gjort intervjuer med fagpersoner med ulik bakgrunn fra jernbaneprosjekter om fastmerker og GVUL med hensyn til Teknisk regelverk. Oppgaven gjennomgår intervjuene og ser på de erfaringer som disse fagpersonene har gjort mens de har jobbet med jernbane. Teknisk regelverk oppleves som komplisert og vanskelig å forstå for personer som ikke arbeider med dette til vanlig. Det blir diskutert om det må utarbeides informasjons- og opplæringsmateriell for å gjøre Teknisk regelverk enklere å forstå. Fra diskusjonen kommer det frem at det bør gjøres en del endringer i Teknisk regelverk. Det anbefales at den delen av Teknisk regelverk som omhandler geodesi og geomatikk, flyttes til et nivå uavhengig av fag, og at andre konstruksjoner som for eksempel bruer og tuneller innlemmes i denne delen av Teknisk regelverk. Det blir diskutert forskjeller mellom regelverkene i Norge og Sverige. Ulemper og fordeler mellom disse to regelverkene blir diskutert. I Trafikverkets regelverk refereres det til en standard for geomatikk, noe ikke Teknisk regelverk gjør. Det anbefales at Bane NOR SF endrer Teknisk regelverk til å referere til Kartverkets standarder istedenfor å ha alle kravene i Teknisk regelverk. Det blir anbefalt å sette ned arbeidsgrupper for å arbeide med implementering av nødvendige endringer i Teknisk regelverk, og for å utarbeide informasjons- og opplæringsmateriell.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectErfaringsbasert masterprogram i veg og jernbane, Jernbane
dc.titleFastmerkenett og geodetisk varig utfesting av en jernbanelinje (GVUL)
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel