Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorOnshus, Tor Engebret
dc.contributor.authorHelmen, Anders Stiksrud
dc.date.accessioned2017-08-17T14:00:47Z
dc.date.available2017-08-17T14:00:47Z
dc.date.created2017-06-09
dc.date.issued2017
dc.identifierntnudaim:16452
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2451062
dc.description.abstractDenne rapporten tar for seg tilstandsovervåkning av sporfelt. Sporfelt er en eldre, men allikevel mye brukt togdeteksjonsmetode på den norske jernbanen. Sporfeltsystemet er kilde til en stor andel av feil og forsinkelse på jernbanen, såkalte «signalfeil». Det er store kostnader knyttet til forsinkelse og det er i den forbindelse satt i gang prosjekter for tilstandsovervåkning av sporfelt, slik at flere feil kan avdek- kes før de fører til forsinkelse. Høsten 2016 ble sporfeltovervåkning implementert for første gang på sporfeltene tilknyttet Heimdal og Selsbakk stasjon med ett målingspunkt pr. sporfelt. Våren 2017 ble det implementert utvidet sporfeltovervåkning ved Nationtheateret stasjon i Oslo, nå med to målepunkt pr. sporfelt. Sporfeltovervåkningen som er implementert på Nationaltheateret presenteres i denne rapporten. Tilstandsovervåkning av forskjellige objekter i jernbanen er en del av et prosjekt i Bane NOR kalt «Smart Vedlikehold». I forbindelse med økt satsing på avdekking av feil på sporfelt er det behov for kompetanseheving i fag- feltet slik at nytten av tilstandsovervåkning kan maksimeres. Et sporfelt er en elektrisk krets, og en del av arbeidet med denne rapporten har vært å lage flere simulatorer i programvare som etterligner denne elektriske kretsen, med målemetoder som svarer til de implementerte metodene ved Nationaltheateret. Målet er å gjøre sporfeltforståelse mer tilgjengelig og kunne demonstrere hvordan datasimulering kan benyttes som verktøy for å eksperimentere med forskjellige målemetoder, feilmønstre og lignende. Si- muleringene tar utgangspunkt i et «dobbeltisolert vekselstrømssporfelt» med signalfrekvens på 95Hz som er den vanligste i Norge. Sammen med sporfeltsimuleringen er det utarbeidet en oversikt over mulige feil og uønskede situasjo- ner som kan oppstå på sporfelt av den simulerte typen. Denne oversikten inneholder feilsituasjoner som simuleringen er med på å gi innsikt i. Denne analysen er basert på metodeverket Failure Mode Effects and Diagnostics Analysis (FMEDA). FMEDA er en «bottom-up»-metode som undersøker konsekvensen ved feilfunksjoner i komponenter og ikke minst muligheten å detektere og diagnostisere disse. Spørsmå- let om detekterbarhet er behandlet med hensyn på den nåværende overvåkningsløsningen benyttet ved Nationaltheaterets sporfelt. Oppdagede feil og merkbare situasjoner på Nationaltheaterets sporfelt i perioden presenteres også og knyttes til funnene fra simuleringen. Simuleringene inkluderer både enkle sporfelt og flere sporfelt etter hverandre.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectKybernetikk og robotikk, Robotsystemer
dc.titleSimulering av sporfelt i forbindels med tilstandsovervåkning
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel