Show simple item record

dc.contributor.advisorMidtbø, Terje
dc.contributor.advisorSzadkowski, Arkadiusz
dc.contributor.authorSteiwer, Gaute Wilhelm Hallan
dc.date.accessioned2017-05-12T14:00:45Z
dc.date.available2017-05-12T14:00:45Z
dc.date.created2017-02-09
dc.date.issued2017
dc.identifierntnudaim:16135
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2442425
dc.description.abstractFlybåren laserskanning er en raskt og kostnadseffektiv metode for innsamling av stor mengder punktdata for høykvalitets høydemodellering. Denne metoden benyttes når hele Norge i løpet av 2020 skal få en detaljert høydeangivelse. Terratec AS har inngått en avtale med Kartverket om å utføre laserskanningen som skal resultere i en nasjonal detaljert høydemodell (NDH). Flere firmaer med ulike lasersensorer vil være delaktige i prosjektet. Denne oppgaven analyserer homogeniteten til den nye nasjonale høydemodellen på bakgrunn av ulike firmaers involvering og bruk av ulike lasersensorer. Oppgaven gjennomgår produksjonsprosessen til flybåren laserskanning, og beskriver likheter og forskjeller mellom de involverte firmaenes produksjonsprosesser. Bufferområdene i NDH-prosjektet gir mulighet for sammenligning av terrengmodell produsert av ulike firmaer med forskjellige sensorer. Analyse av bufferområdene i NDH-prosjektet viser stor grad av homogenitet, men tegn til små høydeforskjeller i hellende områder. Disse høydeforskjellene ser ut til å stamme fra ulik skanneposisjon. Analysen viser også tegn til at justeringen under matching kan gi høydeforskjeller i terrengmodellen i bufferområdet. Disse analysene ser ikke ut til å være forårsaket av ulike firmaers produksjonsprosess eller bruk av forskjellige lasersensorer. Ulik laserpunktfordeling for lasersensorene som er benyttet gir ulike mønstre i terrengmodellen, og denne inhomogeniteten skyldes bruk av ulike lasersensorer. Kvaliteten til høydemodellen ser ikke ut til å bli nevneverdig påvirket. Funnene i denne oppgaven er interessante for videre analyse. Da vil det være mer overlappende data tilgjengelig fra dette prosjektet.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk, Geomatikk
dc.titleNasjonal detaljert høydemodell - homogenitetsanalyse av terrengmodell fra flybåren laserskanning
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record