Show simple item record

dc.contributor.authorHansen, Aase Lyngværnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:08:28Z
dc.date.available2014-12-19T13:08:28Z
dc.date.created2007-10-25nb_NO
dc.date.issued2005nb_NO
dc.identifier122857nb_NO
dc.identifier.isbn82-471-7147-3nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/243968
dc.description.abstractDen overordna målsettingen med denne studien er å undersøke læringsmiljøet for døve lærerstudenter som tar sin profesjonsutdanning ved et studium på en av landets høgskoler. Jeg søker kunnskap om hvordan tilrettelegging av studiet kan virke inn på studentenes læringsmiljø. Utover den organisatoriske tilretteleggingen for de døve lærerstudentene er jeg også interessert i å vite hva som skjer i klasserom der disse studentene deltar. Jeg ønsker å synliggjøre kommunikative praksiser i læringssituasjoner. Videre ser jeg på hvordan disse praksisene er med på å skape mening hos studentene og dermed kan bidra til å påvirke mulighetene for at studentene kan lære. I lærerutdanningsfagene norsk tegnspråk og pedagogikk ser jeg på hvilke læringskontekster studentene opplever som mest relevante for egen læring, og på hvilke interaksjonsmønster som kjennetegner de ulike læringskontekstene. Empirien består av videoopptak av interaksjon i klasserommet med etterfølgende videointervju og gruppesamtaler med studenter, lærere og tolker. Min studie er forankret i en interaktiv og dialogisk læringsmodell. Jeg ser på læring både som en individuell prosess og som en sosial prosess der samspill mellom mennesker er helt sentralt. Menneskelige handlinger forstår jeg som handlinger som er situert i sosiale praksiser, der situasjon og det som omgir også har betydning for det som skjer. I den interaktive og dialogiske læringsmodellen er tenkning, kommunikasjon og fysiske handlinger situert i kontekster. Det å forstå koblingen mellom kontekstuelle vilkår, interaksjon og individuelle handlinger er noe av kjernepunktet i et sosiokulturelt perspektiv (Säljö 2000:130), og det er et sosiokulturelt perspektiv på læring som ligger til grunn for denne avhandlingen.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherDet historisk-filosofiske fakultetnb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2005:132nb_NO
dc.titleKommunikative praksiser i visuelt orienterte klasserom: En studie av et tilrettelagt opplegg for døve lærerstudenternb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det humanistiske fakultet, Institutt for språk- og kommunikasjonsstudiernb_NO
dc.description.degreedr.art.nb_NO
dc.description.degreedr.art.en_GB


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record