Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorFodstad, Lars Augustnb_NO
dc.contributor.authorRye, Anne-Gjertrudnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:08:13Z
dc.date.available2014-12-19T13:08:13Z
dc.date.created2013-08-08nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier639490nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/243934
dc.description.abstractDet finnes alltid en joker som gjennomskuer blendverket» er en masteroppgave om den implisitte leser i Jostein Gaarders Kabalmysteriet fra 1990. Bakgrunnen for oppgaven er samtidsresepsjonens samstemte utsagn om at den prisbelønnede barne- og ungdomsromanen er egnet for både barn og voksne, altså for en lesergruppe med et vidt aldersspenn. Påstanden kommer uten en klar begrunnelse, og jeg ønsker å se hvordan formen og stoffet er gjort tilgjengelig for ulike målgruppers realiseringer. I oppgaven tar jeg derfor for meg sentrale verkstrukturer og analyserer dem ved bruk av barnelitterære- og resepsjonsestetiske begreper, for å komme nærmere et svar på hvem som er skrevet inn som den implisitte leser, og hvem disse strukturene inkluderer og ekskluderer. Oppgaven begynner med en introduksjon av avisanmeldelser og juryomtaler som utgjør samtidsresepsjonen, samt en presentasjon av problemstilling og fremgangsmåte. Videre fremlegges og avklares aktuell teori og begreper som skal brukes i analysen. Her gås det nærmere inn på begrepet implisitt leser, samt en avklaring knyttet til intensjonsbegrepet og den implisitte forfatter. Termene tomme plasser, skråt nedad, adaptasjon, leserkompetanser og didaktisering utgjør viktige analyseredskaper og presenteres også her. Analysen av de litterære grepene utgjør det tredje kapittelet, og innenfor dette har jeg valgt å fokusere på to hovedaspekter. Det første er fortellerstemmer og fokalisering, der Genettes inndeling av narrative nivåer trekkes inn, mens det andre er samtaler og relasjoner i romanen, der den sokratiske samtaleformen blir viktig. Til sist kommer en oppsummering av analysefunnene, samt en konklusjon om den implisitte leser og hvorvidt denne åpner for flere aktualiseringer av romanen.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det humanistiske fakultet, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskapnb_NO
dc.title«Det finnes alltid en joker som gjennomskuer blendverket»: En analyse av den implisitte leser i Kabalmysteriet av Jostein Gaardernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber59nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det humanistiske fakultet, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskapnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel