Show simple item record

dc.contributor.advisorFoss, Gunnarnb_NO
dc.contributor.authorLarsen, Rebekka Margrethe Dybwiknb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:08:07Z
dc.date.available2014-12-19T13:08:07Z
dc.date.created2013-07-31nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier638555nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/243887
dc.description.abstractDenne oppgaven ser nærmere på romanene Gå. Eller kunsten å leve et vilt og poetisk liv, Imot kunsten og Imot naturen av Tomas Espedal. Oppgaven er delt inn i to hoveddeler, hvor den første delen ser på selvbiografiske virkemidler og essayistiske trekk, og den siste delen bruker dette i en nærlesning av de tre romanene. I tillegg ser oppgaven på hvordan reiselitteratur også er viktig i Espedals romanunivers.I kapittelet «Bakteppe» kommer jeg med en kort beskrivelse av romanene; gjennom blant annet å se på form og tematikk. Jeg kommer med en kort innføring om hvorfor Espedals romaner kan kalles hybridromaner og hvordan essayets, selvbiografien og reiselitteraturen blir blandet inn i hans fiksjonsunivers.«Selvbiografisk – det er jo et jævlig misvisende begrep» ser nærmere på selvbiografisk som sjanger og hvorvidt det finnes andre selvfremstillende sjangre som egner seg bedre for å beskrive Gå, Imot kunsten og Imot naturen. Jeg ser nærmere på begrepene selvfiksjon, selvportrett, selvbiografiske romaner og dobbeltkontrakt. Her har jeg en historisk tilnærming til de ulike begrepene, samtidig som jeg prøver å finne ut hvilke selvbiografiske grep Espedal benytter seg av.I kapittelet «Essayistiske trekk» ser jeg på diskusjonen omkring hvorvidt essayet er en sjanger, metode eller skrivemåte. Videre undersøker jeg hvilke virkemidler fra essayet som finnes i Gå, Imot kunsten og Imot naturen. I dette kapittelet har jeg også en historisk tilnærming til essayet, samtidig som jeg understreker at dette er en sjanger som er stadig i forandring og at det derfor er vanskelig å komme med en klar definisjon av essayet.Siste del av denne oppgaven er en nærlesning av Gå, Imot kunsten og Imot naturen. Jeg har valgt å ta for meg hver roman separat, men fordi de tre romanene har mange likhetstrekk, er det naturlig å understreke disse. Hovedfokuset er Espedals sjangerblanding, hvor jeg vektlegger essayet, selvbiografiske trekk og reiselitteraturen. Samtidig ser jeg på hvordan eksistensielle spørsmål påvirker både formen og tematikken i romanen. Spørsmålet: «Hvem er jeg?», går som en rød tråd gjennom de tre romanene og derfor er dette spørsmålet et viktig aspekt i nærlesningen av romanene.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det humanistiske fakultet, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskapnb_NO
dc.titleEn vill og poetisk reise imot Tomas Espedal: En lesning av Gå. Eller kunsten å leve et vilt og poetisk liv, Imot kunsten og Imot naturennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber77nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det humanistiske fakultet, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskapnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record