Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorÅfarli, Tor Andersnb_NO
dc.contributor.authorMyklebust, Astridnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:07:53Z
dc.date.available2014-12-19T13:07:53Z
dc.date.created2012-05-09nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier525853nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/243795
dc.description.abstractI denne avhandlinga har jeg tatt for meg komplekse demonstrativ i muntlig norsk, altså demonstrativ som følges av ett eller flere forsterkende element. Disse adverbliknende elementene kan komme i flere varianter, og ser ut til å kunne ta til seg trekk vi ikke forventerav et adverb. Demonstrativforsterkere i muntlig norsk kan komme i noe som ser ut til å være svak form, og de kan også komme med genus og numerus i enkelte dialekter. I tillegg kan de komme i dobbel form, slik at de krever to posisjoner i strukturen. Jeg har undersøkt systematisk hvilke ordstillinger som er mulige og ikke mulige vedkomplekse demonstrativ i en nordnorsk dialekt, og funnet to mulige posisjoner for demonstrativforsterkerne; en prenominal og en postnominal. Bare de prenominale kan ta forsterkere i utvida eller dobbel form. Jeg regner derfor med to ulike analyser, hvor depostnominale forsterkerne er ekte stedsadverbial, og de prenominale krever en ny syntaktisk projeksjon, FP. Både demonstrativ og demonstrativforsterkere må ha egne frasenivå, og jeg kombinerer dermed Juliens (2005) antakelse om at demonstrativet er en kjernekategori med Bernsteins (1997) antakelse om at forsterkeren er det. Jeg har på denne måten tatt deprenominale forsterkerne inn i den funksjonelle delen av strukturen i analysen min, slik at de kan delta i kongruensmekanismer og ta til seg trekk fra andre steder i nominalfrasen gjennomsonde–mål-mekanismen. De to posisjonene i FP kan brukes ved fordoblede varianter av demonstrativforsterkere, som i den derre der boka. Til slutt i avhandlinga har jeg tatt for meg demonstrativkompleks med proksimale demonstrativ og med personlige pronomen brukt demonstrativt, og jeg vil regne med den samme analysen også i disse tilfellene.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det humanistiske fakultet, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskapnb_NO
dc.title”Hva er de derre greiene der?”: En syntaktisk analyse av komplekse demonstrativ i muntlig norsknb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber75nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det humanistiske fakultet, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskapnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel