Show simple item record

dc.contributor.advisorBrumo, Johnnb_NO
dc.contributor.authorPedersen, Lise Wiignb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:07:51Z
dc.date.available2014-12-19T13:07:51Z
dc.date.created2012-05-09nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier525811nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/243777
dc.description.abstractDenne oppgaven omhandler hvordan arbeid med romanen Et øye rødt kan gjøre det mulig å oppfylle norskfaglige læreplanmål som vedrører kulturell identitet. Nærmere bestemt så fokuserer den på hvordan lesning av denne romanen kan gi den enkelte elev “språklig selvtillit og trygghet i egen kultur som grunnlag for utvikling av identitet og respekt for andre kulturer” (LK06). Innledningsvis dreier teksten seg om hvorfor kulturell identitet er blitt et viktig tema i dagens skole. Det teoretisk bakteppe for lesningen av boka legges med henvisning til kjente kulturteoretikere som Said, Papastergiadis, Friedman og Appadurai, og det forklarer noen viktige sider ved kulturell identitet slik at vi får dannet et grunnlag til å reflektere over forholdet mellom skole, kulturell identitet, norskfaget og litteraturen. Deretter kommer en presentasjon av Et øye rødt med tanke for både form, innhold og kritikernes mottagelse. Mitt metodiske utgangspunkt befester seg i tanker av Ziehe, Holland og Iser, funnet uttrykt i bøker av anerkjente norskdidaktikere som Penne og Smidt. Det metodiske utgangspunktet går ut fra at elever gjennom ulik grad av identifikasjon med noen bestemte aspekt ved teksten kan tenke seg å forstå Et øye rødt forskjellig, på bakgrunn av sine ulike kulturelle forutsetninger. Sammen utgjør dette et grunnlag for en vurdering av ulike elevers alternative tekstlesninger av Et øye rødt. .nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det humanistiske fakultet, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskapnb_NO
dc.title«Jeg vet i hvert fall hvem jeg er og hvor jeg kommer fra»: En norskdidaktisk oppgave om hvordan arbeid med romanen Et øye rødt kan gjøre det mulig å oppfylle læreplanmål som vedrører kulturell identitetnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber60nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det humanistiske fakultet, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskapnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record