• A high-throughput drug combination screen of targeted small molecule inhibitors in cancer cell lines 

   Flobak, Åsmund; Niederdorfer, Barbara; To, Vu; Thommesen, Liv; Klinkenberg, Geir; Lægreid, Astrid (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   While there is a high interest in drug combinations in cancer therapy, openly accessible datasets for drug combination responses are sparse. Here we present a dataset comprising 171 pairwise combinations of 19 individual ...
  • Accuracy of bromocresol green (BCG) method for plasma albumin 

   Lau, Eileen (Bachelor thesis, 2020)
   Albuminkonsentrasjon kan måles ved bruk av flere metoder, så som bromokresolgrønn metode og immunefelometrisk metode. Resultater målt ved forskjellige metoder kan variere til en viss grad, spesielt ved lavere albuminkonsentrasjon. ...
  • Aggressive and recurrent ovarian cancers upregulate ephrinA5, a non-canonical effector of EphA2 signaling duality 

   Jukonen, Joonas; Moyano-Galceran, Lidia; Höpfner, Katrin; Pietilä, Elina A.; Lehtinen, Laura; Huhtinen, Kaisa; Gucciardo, Erika; Hynninen, Johanna; Hietanen, Sakari; Grénman, Seija; Ojala, Päivi M.; Carpén, Olli; Lehti, Kaisa (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Erythropoietin producing hepatocellular (Eph) receptors and their membrane-bound ligands ephrins are variably expressed in epithelial cancers, with context-dependent implications to both tumor-promoting and -suppressive ...
  • Anaerobe sporer i rå melk under påvirkning av tid og temperatur 

   Solli, Une Westum (Bachelor thesis, 2020)
   Oppgaven ble gitt av TINE SA Råmelkslaboratoriet. Hensikten var å finne ut hvilken påvirkning tid og temperatur har på anaerobe sporer i rå melk. Det skulle undersøkes påvirkning ved 4C, 8C, romtemperatur, 40C og 50C. ...
  • Analyse av ftalat-påvirkning på genuttrykket i mitokondrie- og cytoskjellettgener ved bruk av qPCR: Sammenheng med kvinnelig fertilitet 

   Petersbakken, Kate Malin; Bauthler, Synne Marie Hjelteig (Bachelor thesis, 2023)
   Infertilitet er et helseproblem på verdensbasis. Mennesker utsettes daglig for hormonforstyrrende kjemikalier, slik som ftalater. Hensikten med oppgaven er å undersøke hvordan ftalatmetabolitten mono(2-etyl-5- hydroksyhe ...
  • Autofagi sin kontekstavhengige rolle i kreft 

   Nilsen, Mai Vilde Bakken; Bakkenget, Helene Aurstad (Bachelor thesis, 2021)
   Ordet autofagi er sammensatt av de to greske ordene «auto» og «fagi», som direkte oversatt betyr «selvspising». Autofagi er en evolusjonært bevart katabolsk prosess der cytosoliske substrater og eventuelle invaderende ...
  • Automatisert ELISA metode for påvisning av IAA 

   Dørum, Therese; Andersen, Jenny Lund (Bachelor thesis, 2023)
   Bakgrunn: Enhet for immunologi har automatisert flere ELISA-tester, men fortsatt er det fem tester som utføres manuelt. Prosjektets hensikt er derfor å undersøke om en automatisering av en ELISA-test for insulin autoantistoff ...
  • Autophagy in tissues and solid tumors controlled by infiltrating immune cells 

   Lamsal, Apsana (Doctoral theses at NTNU;2023:189, Doctoral thesis, 2023)
   Nye angrepspunkter for målrettet behandling av aggressiv kreft Brystkreft er en av de mest utbredte kreftformene og vi har i dag gode behandlingsformer. Hos noen brystkreftpasienter vil likevel kreftceller sprer seg ...
  • Bacteroides fragilis: metoder for å skille mellom divisjon I (cfiA-negativ) og divisjon II (cfiA-positiv) 

   Guttvik, Ingebjørg; Lamøy, Ingvild (Bachelor thesis, 2023)
   Bacteroides fragilis er en viktig del av normalfloraen i tarmen, men er også den vanligste isolerte anaerobe bakterien fra mono- og polymikrobielle infeksjoner av gastrointestinal opprinnelse. B. fragilis har evne til å ...
  • Beregning av fritt kalsium i serum; hvilken betydning har valg av albuminmetode? 

   Hjarbo, Jørn (Bachelor thesis, 2022)
   Konsentrasjonen av fritt kalsium i fullblod og i plasma bestemmes ved bruk av Ca2+-ion-selektive elektroder. Dette er en manuell og ressurskrevende analyse. Flere laboratorier har utarbeidet indirekte metoder for å beregne ...
  • Bestemmelse av tuberkulostatika i blod ved LC-MSMS: Litteraturstudie 

   Axell, Alexander D. Larsen; Fjellanger, Kristin L.; Thorbjørnsen, Helene Ställvik (Bachelor thesis, 2020)
   Metoder for kvantitering av tuberkulostatika (rifampicin, isoniazid og acetylisoniazid) i blod ved bruk av LC-MSMS har blitt studert. Referanser fra litteraturstudiet er hentet fra databasene Medline og Embase. Søket ble ...
  • Bestemmelse av vanninnhold i marine restråstoffprodukter - Metodevalidering av et Karl Fischer-titreringsinstrument for bestemmelse av vanninnhold i fiskeolje 

   Hustad, Matilde; Rosnes, Kristine (Bachelor thesis, 2019)
   Sammendrag For optimal utnyttelse av avfallet fra sjømatindustrien, blir det dannet restråstoffprodukter. Disse produktene brukes blant annet som kosttilskudd til mennesker og dyrefôr, og et eksempel på restråstoff er ...
  • Biobank1 - hvorfor velger noen å stå utenfor? 

   Nygård, Andreas Moe; Alizadeh, Ameneh; Egge, Ellisiv (Bachelor thesis, 2021)
   Biobank1 er Helse Midt-Norges regionale forskningsbiobank. I styringsdokumentet fra 2016 står det at forskningsprosjekter som innebærer innsamling, lagring og/eller bruk av biologisk materiale fra pasienter ved sykehusene ...
  • Biobank1 - Visjon og realitet 

   Viken, Andrine; Bremstein, Anja-Kristine (Bachelor thesis, 2021)
   Bakgrunn: Biobank1 er en organisasjon som tilbyr rådgivning og assistanse til forskere i opprettelse og drift av forskningsbiobanker, for å gjøre det enklere å starte opp forskningsprosjekter som innebærer bruk av humant ...
  • Cancer cachexia associates with a systemic autophagy-inducing activity mimicked by cancer cell-derived IL-6 trans-signaling 

   Pettersen, Kristine; Andersen, Sonja Benedikte; Degen, simone; Tadini, Valentina; Grosjean, Joel; Hatakeyama, Shinji; Tesfahun, Almaz Nigatu; Moestue, Siver Andreas; Kim, Jana; Nonstad, Unni; Romundstad, Pål Richard; Skorpen, Frank; Sørhaug, Sveinung; Amundsen, Tore; Grønberg, Bjørn Henning; Strasser, Florian; Stephens, Nathan; Hoem, Dag; Molven, Anders; Kaasa, Stein; Fearon, Kenneth; Jacobi, Carsten; Bjørkøy, Geir (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The majority of cancer patients with advanced disease experience weight loss, including loss of lean body mass. Severe weight loss is characteristic for cancer cachexia, a condition that significantly impairs functional ...
  • CD109-GP130 interaction drives glioblastoma stem cell plasticity and chemoresistance through STAT3 activity 

   Filppu, Paulinna; Ramanathan, Jayendrakishore; Granberg, Kirsi J.; Gucciardo, Erika; Haapasalo, Hannu; Lehti, Kaisa; Nykter, Matti; Le Joncour, Vadim; Laakkonen, Pirjo (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Glioma stem cells (GSCs) drive propagation and therapeutic resistance of glioblastomas, the most aggressive diffuse brain tumors. However, the molecular mechanisms that maintain the stemness and promote therapy resistance ...
  • Cd11c‐cd8 spatial cross presentation: A novel approach to link immune surveillance and patient survival in soft tissue sarcoma 

   Su, Yanhong; Tsagozis, Panagiotis; Papakonstantinou, Andri; Tobin, Nicholas P.; Gultekin, Okan; Malmerfelt, Anna; Ingelshed, Katrine; Neo, Shi Yong; Lundquist, Johanna; Chaabane, Wiem; Nisancioglu, Maya H.; Leiss, Lina; Östman, Arne; Bergh, Jonas; Sedimbi, Saikiran K.; Lehti, Kaisa; Lehti, Kaisa; Lundqvist, Andreas; Stragliotto, Christina L.; Haglund, Felix; Ehnman, Monika (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Checkpoint inhibitors are slowly being introduced in the care of specific sarcoma subtypes such as undifferentiated pleomorphic sarcoma, alveolar soft part sarcoma, and angiosarcoma even though formal indication is lacking. ...
  • Cellulært uttrykk av miR-143 og miR-145, påvist ved in-situ hybridisering i parafininnstøpt vev. 

   Bakkemyr Helene (Bachelor thesis, 2020)
   Hensikten med prosjektet var å utføre in situ hybridisering for å undersøke lokalisasjonen til spesifikke mikroRNA-molekyler i vevsområder med celleforandringer og betennelsesreaksjon. Dette ble utført for vevsområder med ...
  • Characterisation of Colorectal Cancer Cell Lines through Proteomic Profiling of Their Extracellular Vesicles 

   Heck, Kathleen; Lindholm, Håvard Takle; Niederdorfer, Barbara; Tsirvouli, Eirini; Kuiper, Martin; Flobak, Åsmund; Lægreid, Astrid Renner; Thommesen, Liv (Journal article; Peer reviewed, 2023)
  • Characterization of Mam301 in Fission yeast 

   Eidsmo, Nina Winje (Bachelor thesis, 2022)
   Background: Magnesium is an essential ion that is a cofactor for many important proteins and enzymes in the body. It also functions as a counterion for negative ions and thus helps stabilize many important molecules. ...