• Tilbygg i tre med tradisjoner 

      Schiager, Øyvind (Bachelor thesis, 2010)
      I rapporten ”Tilbygg i tre med tradisjoner”, er det sett på en del forhold rundt et tilbygg til en driftsbygning på et mjølkeproduksjonsbruk. Tilbygget skal bygges inntil en gammel bygning fra 1846 bestående av tømmer og ...