• CC Mart’n Gjøvik – tilbygg og ombygging 

   Ask-Henriksen, Einar; Hovrud, Audun; Gullaug, Thomas H.; Næsset, Trond R. (Bachelor thesis, 2010)
   Prosjektet omfatter byggeteknisk prosjektering ved til- og ombygging av CC Mart’n Gjøvik. Oppgaven er utført på oppdrag fra og i samarbeid med Norconsult AS, Hamar. Rapporten inneholder sammenlikning av stålfagverk og ...
  • Tilbygg i tre med tradisjoner 

   Schiager, Øyvind (Bachelor thesis, 2010)
   I rapporten ”Tilbygg i tre med tradisjoner”, er det sett på en del forhold rundt et tilbygg til en driftsbygning på et mjølkeproduksjonsbruk. Tilbygget skal bygges inntil en gammel bygning fra 1846 bestående av tømmer og ...