• Optimalisering av byggeplassledelse 

      Andersen, Magnus (Bachelor thesis, 2016-09-27)
      Jeg har i oppgaven valgt å ha fokus på optimalisering av byggeplassledelse på formannsnivå. Samarbeidende entreprenørbedrift har vært Martin M. Bakken AS. Datagrunnlag for oppgaven er innhentet gjennom en to-ukers ...