• Design og utvikling av låseanordning til hundeutstyr for Non-stop Dogwear 

      Amlie, Martin; Idsø, Werner Evensen; Vågen, Lars Erik (Bachelor thesis, 2021)
      Denne bacheloroppgaven har som hensikt å designe og utvikle ny løsning på låseanordning for Non-stop Dogwear (heretter: Non-stop). Dette er en norsk produsent innen hundeutstyr som utvikler sine egne produkter og klær, med ...