Now showing items 21-40 of 411

  • Prosjektering av renseanlegg i Nerdalen på Frei : Kristiansund kommune 

   Monge, Karl Bjarne (Bachelor thesis, 2015)
   Kristiansund kommune har i “Hovedplan for avløp og vannmiljø” satt som mål å bedre avløpssituasjonen og vannmiljøet i kommunen. I hovedplanen er nordre del av Frei pekt ut som et område som har en utfordrende avløpssituasjon ...
  • Uavhengig kontroll i prosjektsammenheng 

   Espe, Knut Willy; Sylte, Frank Toreli (Bachelor thesis, 2015)
   I Norge blir det hvert år gjort byggefeil for flere milliarder kroner. Slurv og dårlig håndverk koster ikke bare samfunnet unødvendig store summer, men kan også påvirke helse og sikkerhet for de som skal nytte seg av ...
  • Barstadvika Offshorekai 

   Blankholm, Erlend Aklestad; Sande, Eirik Grov; Sandøy, Jostein (Bachelor thesis, 2015)
   Temaet for denne oppgaven er dimensjonering av en kaikonstruksjon. Kaien skal benyttes til offshorevirksomhet og har derfor et stort krav til kapasitet og vanndybde. Med bakgrunn i dette er oppgavens hovedfokus å finne ...
  • Oljevernberedskap langs kysten av Nordvestlandet 

   Zahl, Stian Toft; Westgård, Ove Andreas; Nymark, Robert (Bachelor thesis, 2015)
   Denne oppgaven omhandler oljevernberedskapen langs kysten av Nordvestlandet, nærmere bestemt i området Måløy-Kristiansund. Hensikten med oppgaven er å undersøke kapasiteten på oljevernberedskapen i området. Dette er blitt ...
  • Verktøy for evaluering av kursdeltakere ved bruk av ECDIS simulator 

   Svendsen, Tom Christian Sønsteby; Skjegstad, Espen; Moen, Hanne-Mette Sundnes (Bachelor thesis, 2015)
   Formålet med denne hovedoppgaven var å lage et bedre verktøy for evaluering av Electronic Chart Display and Information System (ECDIS)-kursdeltakere, dette for å forhindre fremtidige ulykker som skyldes manglende kunnskap ...
  • "Hvor konkurransedyktig er LNG-drevne skip i offshoresektoren" 

   Wille, Albert; Honningsvåg, Ole Jonny; Nordstrand, Bernt-Michael (Bachelor thesis, 2015)
   Besvarelsen vil gi leseren en oversikt over hva LNG-drift er, og om denne typen drivstoff kan konkurrere med de tradisjonelle drivstoffene med tanke på pris og på den operasjonelle driften. Teksten er bygget opp der vi ...
  • "Nåtidens pirater i den maritime næring" 

   Hernes, Iselin Albertsen (Bachelor thesis, 2015)
   Formålet med oppgaven er ment til å rette fokus på piratvirksomheten og områdene det utspiller seg i, det er en virksomhet som har vist seg å bli et verdensomfattende problem og som truer sikkerheten til arbeidere på utsatte ...
  • Computional fluid dynamics (CFD) study on free surface anti-roll tank and experimental validation 

   Li, Yue (Master thesis, 2015)
   The excessive motion of a ship can seriously degrade the performance of machinery and personnel. Anti-roll tanks are tanks fitted onto ships in order to improve their response to roll motion, which is typically the largest ...
  • Fra veil til sjø 

   Hatledal, Ida Maria Hole (Bachelor thesis, 2015)
   Problemstillingen lyder som følger: «Hvorfor transporteres klippfisk til Portugal hovedsakelig med lastebil?» Hensikten med rapporten er å få oversikt over hvilke faktorer som fører til at norsk klippfisk går med bil ...
  • Eksport av fersk laks via sjøveien 

   Godø, Trond Henderson; Bjerknes, Christoffer Wiik (Bachelor thesis, 2015)
   Lakseeksport viser seg å være en bærekraftig matressurs som har fått mye internasjonal oppmerksomhet de siste årene. Behovet for mat vil øke i samsvar med den naturlige populasjonsveksten. Norge har en stor kyst hvor de ...
  • HSC - Training 

   Ekstrand, Lovisa; Åfeldt, Jimmy; Andersson, Daniel; Stadelmann, Christopher (Bachelor thesis, 2015)
  • Havvind som marked for Sunnmørsrederiene 

   Muren, Fredrik; Ervik, Simen Rønning (Bachelor thesis, 2015)
   Den lave oljeprisen kombinert med lave investeringer på norsk sokkel fører til at rederiene har en enorm kapasitet ledig, der mange nå ligger i opplag. Havvind kan være et alternativt marked som hjelper rederiene med å ...
  • ULCV - en mulig utfordring for europeiske havner 

   Truong, Ha Vy; Hennum, Sindre (Bachelor thesis, 2015)
   Utviklingen i størrelsen på containerskip har utviklet seg betraktelig i løpet av de siste 20 årene. Containertransporten har over en lengre periode vært preget av lave rater og rederiene har derfor søkt lønnsomhet gjennom ...
  • Konsekvenser av oljeprisutviklingen 

   Aag, Henriette Sund (Bachelor thesis, 2015)
   I første del av oppgaven tar jeg for meg metoder som er brukt til å løse min problemstilling: "Hvordan har oljeprisutvikling påvirket utviklingen av Vestbase As?" Jeg har valgt å bruke kvalitativt intervjue for å kunne få ...
  • Scale effect propeller calculations : twin screw wake field 

   Kavaliauskas, Justas (Master thesis, 2015)
   This Master Thesis is all about scale effects which appears in results after performing model and full scale simulations of a twin screw vessel hull, which is anchor handler (STX-413). In this project main purpose is to ...
  • Utvikle modulbasert posisjonsreferansekurs 

   Valderhaugstrand, Peder Johan; Bårdseth, Øystein; Flem, Aslak Utheim (Bachelor thesis, 2015)
   Vår påstand når vi startet med denne oppgaven var at det eksisterer et behov for et kurs i posisjonsreferansesystemer. Mye på grunn av økende krav fra oppdragsgivere, men også fordi vi satt med et inntrykk av at kompetansen ...
  • Investigation in scale effects on propellers with different magnitude of skew by CFD methods 

   Zhao, Yaning (Master thesis, 2015)
   Scale effects on the open-water performance of marine propellers are the problems to be investigated to the researchers and ship designers. Present thesis analyse the scale effects of marine propellers by CFD methods. ...
  • Challenges and solutions related to communication in the Arctic Ocean 

   Söderberg, Fredrik; Johansen, Hans Jørgen Mora; Nieminen, Erno Elmer (Bachelor thesis, 2015)
   The aim of this bachelor’s thesis is to discuss the problems related to communication in the Arctic and to present solutions that are used on board the vessels and offshore installations operating in the area today. We ...
  • Modeling and simulation of sloshing motion in partly filled tank 

   Dong, Chongdong (Master thesis, 2015)
   With the increasing consume of LNG all over the world, transport of LNG through sea becomes more and more important. When LNG carrier is on wave with partly filled tank, sloshing will occur and cause damage to the structure ...