• Mobil TV: kartlegging av muligheter 

      Lom, Sindre Oksholm; Kvamme, Ole André; Lampe, Christine (Bachelor thesis, 2007)
      NORSK: Hovedprosjektets oppdragsgiver, Innovation Studios Norway, er en bedrift som tenker fremtidsrettet og er opptatt av hva teknologien kan bidra til av opplevelser. Mobil-TV er i dag en forholdsvis ny mobiltjenest ...