• Ped CM : pedagogisk Color Management 

      Bråten, Thomas; Foss, Kjersti; Sivesind, Ann Kristin; Strand, Jan-Thore (Bachelor thesis, 2004)
      NORSK: Ut fra erfaringer og samtaler med fagpersoner – er det tydelig at mange ønsker og har behov for inngående kunnskaper innen fargestyring. Tilgjengelig fagstoff som omfatter dette området er hovedsakelig engelskspråklig ...