• Data collection on security flaws caused by design errors 

   Terkelsen, Harald (Master thesis, 2006)
   Producing secure software is extremely hard to do right. The number of security flaws and vulnerabilities discovered in software each day is increasing at high speed. According to the National Vulnerability Database the ...
  • Sosiale medier. Sikkerhet og holdninger 

   Fredlund, Marit; Grønlie, Mari Bjørnstad; Hagen, Linda Harbosen (Bachelor thesis, 2011)
   NORSK: Sosiale medier har blitt en del av hverdagen til mange, og brukere deler mye informasjon om seg selv ved å være medlem. De siste årene har bruken av sosiale medier økt kraftig, og mediene har blitt en informasjonskilde ...