• Markedsføring for Solbakken folkehøgskole 

      Stensrud, Lisa Berg; Jahren, Marianne; Hagen, Else-Marie K. (Bachelor thesis, 2013)
      NORSK: Solbakken folkehøgskole har mye fokus på det faglige innholdet og den daglige driften av skolen. På grunn av det, er det liten tid til planlegging og tilrettelegging av markedsføringen. Hovedutfordringen til ...