Now showing items 41-60 of 625

  • Visualisering av data i en produksjonsprosess 

   Halmeid, Carl Erik T. (Master thesis, 2004)
   NORSK: Den stadig økende konkurransen, ikke minst i prosessindustrien, fører til høyere krav til effektive produksjonsprosesser, muligheter for sporing og bedre kvalitetssikring. Visualisering av data som blir generert ...
  • Dynamisk internettløsning for Raufoss Industripark 

   Aasen, Håvard; Haagensen, Anders; Hondrelis, Finn Nikolai; Thomassen, Jan (Bachelor thesis, 2004)
   Prosjektgruppen har utviklet en dynamisk Internettløsning for Raufoss industripark. Samtidig som siden er forsøkt presentert på en god visuell og intuitiv måte, er det lagt stor vekt på administrasjonsfunksjonalitet. ...
  • Øyeblikkelige meldingstjenester – ny innestemme i åpne kontorlandskap? 

   Hagen, Stina Hestvik (Master thesis, 2004)
   NORSK: Oppgaven tar for seg det forholdsvis nye teknologiske kommunikasjonsmediet øyeblikkelige meldingstjenester (Instant Messaging – IM) og studerer bruk av dette i åpne kontorlandskap. Hovedhypotesen er at deler av ...
  • Automatisk korreksjon av røde øyne i digitale bilder 

   Bjerkvik, Øyvind (Master thesis, 2004)
   NORSK: Når det sterke lyset fra blitsen på et fotoapparat treffer retina bakerst i øyet, reflekteres noe av lyset. Lyset som reflekteres farges rødt av blodkarene i retina synes på bildet som ofte intense røde flekker ...
  • Objektsegmentering og tekstdeteksjon i forelesningsvideo 

   Grythe, Eirik (Master thesis, 2005)
   NORSK: I en del videoovervåkningssituasjoner ønsker man til enhver tid å se hva bakgrunnen i videoen inneholder. For å gjøre dette må man segmentere vekk objektene som beveger seg i forgrunnen. I denne oppgaven er det ...
  • Improvements on colour histogram-based CBIR 

   Jonsgård, Ole Andreas Flaaten (Master thesis, 2005)
   NORSK: Denne oppgaven prøver ut en del nye metoder for innholdsbasert bildesøk, med det for øye å forbedre resultatene fra rene fargehistogram-baserte metoder. Oppgaven ser også på hvordan man kan måle resultatene fra ...
  • Læringssimulator: for å lære hvordan en avis lages 

   Halvorsen, Martin; Narvesen, Håvard; Sagbakken, Hans Christian; Vandli, Rune (Bachelor thesis, 2005)
   Oppgaven har gått ut på å utvikle en prototyp av en læringssimulator for Innlandets vitensenter. [...] Målet med læringssimulatoren er å vekke medieinteressen for elever i grunnskolen.
  • Web-to-print mot markedet 

   Engum, Marianne; Myklebust, Stine; Jacobsen, Anne Helene; Endresen, Petter (Bachelor thesis, 2005)
   NORSK: Prosjektet ble gjennomført etter ønske og behov fra Mediehuset GAN AS. Deres ønske var å få kartlagt markedet for Web-to-print da de selv skal utarbeide en løsning. Prosjektgruppen har kartlagt markedet ved å ...
  • Firmaprofilering 

   Granheim, Gustav Henrik Ohna; Gulbrandsen, Hege Merete; Solbakken, Ann Hege; Årseth, Ane Sørmo (Bachelor thesis, 2005)
   NORSK: Prosjektet går i hovedsak ut på å utvikle en firmaprofil for Mjøsplast AS. Sluttproduktet er en grafisk designmanual, med retningslinjer for anvendelse av de grafiske elementer og produkter.
  • Mediator 

   Bakken, Andreas Hveem; Pedersen, Lars Jonas (Bachelor thesis, 2005)
   NORSK: I dette prosjektet er det bygget og videreutviklet en «Mediator». Dette er en applikasjon som har til hensikt å senke brukerterskelen og ved ulike parametere , og gjøre det mer attraktivt å bruke videomediert ...
  • Brukskvalitetstesting av de nye nettsidene til Lillehammer Olympiapark 

   Bye, Linda; Storsveen, Trine Jeanette (Bachelor thesis, 2005)
   Vi har foretatt en brukskvalitetstest av nettstedet til Lillehammer Olympiapark AS. Denne testingen fant sted på Høgskolen i Gjøvik med tre representanter fra hver av de tre målgruppene (turist, næringsliv, idrett). Selve ...
  • Kjønn og preferanseforskjeller for dataspill 

   Ravnberg, Merete (Master thesis, 2005)
   NORSK: Dette er et forskningsprosjekt som fokuserer på kjønn og preferanseforskjeller i tilknytning til dataspill. Rapporten søker spesielt å få svar på hvor viktig personligheten til spillkarakteren er for jenter og ...
  • Mobilen - en ny fjernsynsplattform: et framtidsorientert brukerstudie 

   Rossland, Hilde Caroline (Master thesis, 2005)
   NORSK: Mobilen som fjernsynsplattform har vist seg å være interessant for mange, i første omgang spesielt for teknisk interesserte. Fordelen med fjernsyn på mobilen er at man kan se fjernsyn i nye situasjoner, siden man ...
  • Protecting sensitive data on a PC by a custom algorithm 

   Skarderud, Fredrik (Master thesis, 2005)
   NORSK: Å kunne lagre hemmeligheter og sensitive data på en trygg måte er en nødvendighet i dagens samfunn. Siden en stor menge av hardwareteknologi som tilbyr "sikker " lagring av sensitiv data er dyrt for den enkelte ...
  • Publikumsinteraktivitet i konserter 

   Frøhaug, Trond Christian (Master thesis, 2005)
   NORSK: Målet med prosjektet var å komme frem til en løsning hvor publikum kunne være aktive deltakere under konserten og påvirke stemningen. Prosjektet har sett på en teknisk løsning for hvordan slik interaktivitet kan ...
  • RGB-arbeidsflyt i heatset 

   Dalgaard, Anita; Engen, Kjetil; Storset, Rolf Anders; Syvertsen, Jostein (Bachelor thesis, 2005)
   NORSK: Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra Hjemmet Mortensen Trykkeri (HMT). Sammen med standardiseringsprosjektet WebICC har HMT behov for et vurderingsgrunnlag i arbeidet med standardisering og kvalitetssikring ...
  • X-ray now: samples of Norwegian jazz and electronica 

   Lillemoen, Maria; Berg, Amund; Opstadmo, Tone (Bachelor thesis, 2005)
   Vi har produsert en DVD som blir benyttet under hundreårsmarkeringen av Norges selvstendighet. Resultatet er blitt et produkt vi er godt fornøyd med. Vi har behandlet lyd- og videomaterialet, og implementert dette til ...
  • PDCOS: organisering av stifteriet 

   Doder, Dina; Viken, Toril Karlsnes; Dalmo, Espen; Tveteraas, Erik (Bachelor thesis, 2006)
   NORSK: Hovedprosjektets oppdragsgiver er den grafiske bedriften PDC Tangen AS. Oppdragsgiver planlegger å etablere en egen ferdiggjøringsavdeling ved sine produksjonslokaler på Aurskog utenfor Oslo. Avdelingen vil inkludere, ...
  • Webbasert edutainment 

   Nag, Øystein Leiknes (Master thesis, 2006)
   NORSK: Edutainment som består av de engelske ordene education og entertainment, på norsk gjerne kalt lek og lær, er en stadig økende nisje innen e-læring. Begrepet edutainment er knyttet spesielt til multimedier, inkludert ...
  • Innkjøpsmønster av skolebøker i grunnskolen : påvirker den nye bokavtalen innkjøpsmønseret i fremtiden 

   Iversen, Silje Karin; Berg, Kristine Kongsgård; Torp, Veronica Halvorsen; Kalan, Jøran (Bachelor thesis, 2006)
   Oppdragsgivers ønske var å få kartlagt grunnskolenes innkjøpsmønster innen lærebøker og hvordan den nye bokavtalen ville påvirke dette. Gjennom dybdeintervjuer, telefonintervjuer og elektroniske spørreskjema ble ...