Show simple item record

dc.contributor.advisorImsen, Gunn
dc.contributor.authorMathiassen, Monica
dc.date.accessioned2016-11-23T14:13:09Z
dc.date.available2016-11-23T14:13:09Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2422714
dc.description.abstractDet overordnede tema for dette prosjektet er hvordan skole og bedrift skaper sammenheng innenfor to pluss to-modellen i yrkesopplæringen, det vil si to år i skole etterfulgt av to år i bedrift. Utgangspunktet for prosjektet er en tanke om at skole og bedrift tradisjonelt representerer ulike kunnskapskulturer. To kunnskapskulturer bringer med seg ulike forutsetninger som kan få konsekvenser for hvordan yrkesopplæringen foregår. Spørsmålet er da hvordan opplæringen oppleves for personene som er involvert, og på hvordan de klarer å skape en sammenhengende opplæring over fire år. Prosjektets kontekst befinner seg innenfor utdanningsområdet for kjøretøy, og utdanningsløpet som fører frem til yrkestittelen bilmekaniker, lette kjøretøy. Det er foretatt kvalitativt intervju med fem personer med ulike roller innenfor opplæringen som har kjennskap til samme kontekst. Deltakerne befinner seg på organiseringsnivå og individnivå, og på den måten belyser dette prosjektet opplevelsen av yrkesopplæringen fra flere ulike hold. Ved å ta utgangspunkt i to ulike kunnskapskulturer har jeg brukt teori om situert læring, interorganisatorisk kompleksitet og boundary crossing (grensekryssing) for å undersøke om yrkesopplæringen oppleves som to kunnskapskulturer, og eventuelle utfordringer dette fører med seg. Det er også undersøkt hvilken rolle sosiale relasjoner spiller i opplæringen, og hvordan skole og bedrift arbeider for å skape et helhetlig opplæringsløp. Funnene tilsier at yrkesopplæringen er svært avhengig av at aktørene danner gode relasjoner på tvers av kunnskapskulturene. Dette viser seg å være viktig for å danne sammenheng, dekke kompetansebehovet til bedriftene, gi tilpasset opplæring, gi følelse av tilhørighet og holde seg faglig oppdatert gjennom kontinuerlig kontakt med praksisfeltet. Det viser seg også at skole og bedrift deler kunnskapssyn, men befinner seg innenfor to ulike systemer som legger begrensninger for koordinering og samarbeid på tvers. Faget Prosjekt til fordypning fremstår som en grunnleggende arena for samhandling mellom skole og bedrift, og har et stort utviklingspotensial som en uunnværlig brobygger mellom de to praksisene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectboundary crossingnb_NO
dc.subjectyrkesfagnb_NO
dc.subjectsamarbeidnb_NO
dc.titleTo pluss to er lik fire? Yrkesopplæringen i spenningsfeltet mellom skole og bedrift : en kvalitativ undersøkelse av ulike aktørers opplevelse av yrkesopplæringennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record