Show simple item record

dc.contributor.advisorHagen, Bjørn
dc.contributor.authorHagen, Rebekka Marie Knoph
dc.date.accessioned2016-10-31T12:39:31Z
dc.date.available2016-10-31T12:39:31Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2418357
dc.description.abstractHensikt: Størrelsen på største gjenværende tumorelement etter primæroperasjon for avansert epitelial ovarial-, tube- og primær peritonealcancer er en svært viktig prognostisk faktor for overlevelse. For mange pasienter må det omfattende kirurgiske inngrep til for å oppnå makroskopisk tumorfrihet etter primæroperasjonen. Har det skjedd noen endringer i andelen makroskopisk radikalt opererte i løpet av studieperioden eller ved sammenligning mot treårsperioden 2006-2008? Hva betyr stort kirurgisk omfang for postoperative komplikasjoner og overlevelse? Metode: Retrospektiv gjennomgang av pasientjournaler for 171 pasienter primæroperert for ovarial-, tube- eller primær peritonealcancer i stadium III og IV, fra og med 2009 til og med 2013. Pasient- og tumorkarakteristika, detaljer omkring det kirurgiske inngrepet og det postoperative forløpet, operasjonsresultatet og overlevelsesdata ble registrert og analysert. Resultat: Vi fant ingen klar tendens verken til oppgang eller nedgang i andelen makroskopisk radikalt opererte pasienter gjennom studieperioden, men en økning fra 28 % i perioden 2006- 2008 til 40 % i perioden 2009-2013. Pasienter som ble operert makroskopisk radikalt hadde signifikant bedre overlevelse enn pasienter med synlig tumorrest etter primæroperasjonen. Stort kirurgisk omfang førte til økt forekomst av postoperative komplikasjoner, men hindret ikke pasientene i å motta postoperativ kjemoterapi. Det var ikke signifikant forskjell i langtidsoverlevelse for pasientene med ulik grad av kirurgisk kompleksitet og heller ikke for pasienter med og uten postoperativ komplikasjon. Konklusjon: Det konkluderes med at makroskopisk radikalt operasjonsresultat bedrer overlevelsen til denne pasientgruppen, dette i samsvar med tilgjengelig litteratur. Stort kirurgisk omfang medførte økt 30 dagers morbiditet, men reduserte ikke evnen til å motta postoperativ kjemoterapi og reduserte ikke langtidsoverlevelsen. Dette tyder på at indikasjonsstillingen har vært godt balansert mellom potensiell risiko og gevinst.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleKartlegging av primær kirurgisk behandling for avansert (stadium III og IV) epitelial ovarial-, tube- og primær peritonealcancernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record