Show simple item record

dc.contributor.advisorAasland, Knut Einarnb_NO
dc.contributor.authorEinang, Marius Aanonlinb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T12:28:13Z
dc.date.available2014-12-19T12:28:13Z
dc.date.created2012-11-10nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier567013nb_NO
dc.identifierntnudaim:7595nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/241687
dc.description.abstract1.1 Strukturen av den integrerte HT-vurderingen Konklusjonen av del én av denne oppgaven var at HT-vurderingen bør inngå som en parallell del av konseptutviklingen, som en integrert del av detaljdesignfasen og som et eget steg i form av to sjekklister. På denne måten vil integreringen av HT-vurderingen skje på en naturlig måte som gir ekstra fokus på HT i konseptutviklingen og som forsikrer at HT.komponenter vil virke godt med resten av produktet gjennom tett samarbeid i detaljutviklingsfasen. To sjekklister virker som kontrollpunkter etter første og andre fase. Resultatet av den første kan vise at HT ikke bør anvendes og utviklingen fortsetter som før. Den andre sjekklisten kontrollerer om de valgene man har gjort i konseptutviklingen er riktige. En generell firefases modell er valgt som mal for integreringen, slik at HT-vurderingen kan kombineres med de fleste andre utviklingsmetodikker. 1.2 Innholdet i HT-vurderingen 1.2.1 Sjekklistene Ved å undersøke primæregenskaper ved produktet og dets komponenter benyttes sjekklister for å vurdere om produktet sammenfaller med de sterke sidene ved HT. Ved å benytte en sjekkliste før konseptutviklingen har man mulighet til å finne et behov for HT tidlig i utviklingen. Sjekklisten etter konseptutviklingen benyttes for å kontrollerer om resultatet av konseptutviklingen ser ut til å gi god utnyttelse av HT. 1.2.2 Morfologisk tabell med fokus på ytelse Komponentene som best egner seg for HT avdekkes i første rekke gjennom bruk av en morfologisk tabell. De komponentene i det vinnende konseptet som krever HT tas med i en ny runde med konseptutvikling for HT-komponenter. 1.2.3 Designmetodikk for HT I konseptutviklingsfasen for HT-komponenter benyttes en designmetodikk for HT som baserer seg på tommelfingerreglene ”Kun bruk materiale der det er nødvendig”, ”Kun bruk additivt der det er nødvendig” og regelen om minimum 45 graders helning for å unngå støttestruktur. 1.2.4 Kriterier for god HT-design Kvaliteten av et utviklet HT-design kontrolleres og forbedres gjennom bruk av et sett med kriterier for som må oppfylles for at designet vil gi god utnyttelse av teknologien. Pliktkriteriene er generelle kriterier som er en fordel i alle tilfeller, og må innfris for å oppnå den beste utnyttelsen av teknologien. Ekstrakriteriene er de kriteriene som gir den økte ytelsen av produktet. Minst ett av disse kriteriene bør innfris for at utviklingen av teknologien skal være god. Pliktkriterier: - Lite materialsvinn/redusert maskinering - Enkel ettermaskinering - Minimal bruk av additiv tilvirkning Ekstrakriterier: - Skreddersøm - Avansert geometri - Lav vekt - Forenkler sammenstilling - Økt styrkenb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for produktutvikling og materialernb_NO
dc.subjectntnudaim:7595no_NO
dc.subjectMTPROD produktutvikling og produksjonno_NO
dc.subjectProduktutvikling og materialerno_NO
dc.titleDesign For Performancenb_NO
dc.title.alternativeDesign for Performancenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber86nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for produktutvikling og materialernb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record