Show simple item record

dc.contributor.advisorEiksund, Gudmund Reidar
dc.contributor.advisorTistel, Joar
dc.contributor.authorBehrens, Egil Andreas
dc.date.accessioned2016-10-19T14:00:36Z
dc.date.available2016-10-19T14:00:36Z
dc.date.created2016-06-09
dc.date.issued2016
dc.identifierntnudaim:14898
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2416438
dc.description.abstractI løpet av de siste årene er idéen om en fergefri kystriksvei fra Kristiansand via Bergen til Trondheim blitt en viktig politisk sak for mange av partiene på Stortinget, og Statens vegvesen har satt i gang mange tekniske undersøkelser i samarbeid med rådgivningsfirmaer for å finne løsninger for broer og tunneler som skal erstatte fergesamband. For flere av de aktuelle brotypene, vil fundamentering og forankring i fjell, stedvis under dypt vann, være en sentral komponent. Broene vil være påkjent av naturlaster som vind- og bølgekrefter i tillegg til trafikklast. Alle disse vil variere syklisk med forskjellig frekvens hundretusener til millioner av ganger i løpet av levetiden. Disse sykliske lastene må tas opp av forankringene, og på grunn av broenes dimensjoner, vil kreftene bli større enn på eksisterende broer. Etter en grundig litteraturstudie viste det seg at syklisk belastning av støpte forankringer i fjell er lite undersøkt, selv om de få undersøkelsene som er gjort, viser at kapasiteten kan brytes ned progressivt når lasten sykles opp til nivåer på omtrent halvparten av den statiske kapasiteten. Da jeg etter en måned hadde studert mye litteratur, gikk jeg i gang med et forsøksoppsett der jeg støpte høyfaste stålstag med 18 mm diameter inn i borede hull i en betongblokk på én kubikkmeter, samtidig som jeg fortsatte litteraturstudiet og gikk dypere inn på den litteraturen som er mest relevant for forsøksoppsett og teoretisk lastopptak av statiske og sykliske laster på støpte fjellstag. Betongblokkene var støpt flere måneder tidligere. Mitt forsøksoppsett repeterer og utvider et tidligere utført forsøksprogram av Brahim Benmokrane (Benmokrane et al. (1995)). Avhengig av stag- og hullgeometrien, kan bruddet skje enten i en av heftsonene, i selve staget eller i betongen (fjellet) rundt. Stagene ble støpt med en geometri slik at bruddene skulle gå mellom stag og mørtel. Etter minst 28 døgn herding av støpemørtelen ble noen stag testet ved statisk, tøyningsstyrt uttrekk, mens andre ble testet laststyrt syklisk. Til alle testene brukte jeg en hul hydraulikksylinder plassert på et stativ som hvilte på betongblokken et stykke ut fra støpehullet. Staget gikk gjennom senterhullet i sylinderen og ble festet ved hjelp av mutter og skiver på stagets grove gjenger. Hovedformålet var å studere eventuell nedbrytning av heftsonen mellom stag og mørtel ved syklisk last. Betongblokken simulerte fjellet, og staget kan for eksempel være en nedskalert forankring av strekklast fra bro. Under forsøkene ble stagets aksielle forskyvning relativt til betongblokken målt ved hjelp av LVDT-er festet til staget. Lasten på staget ble målt med både ringformet lastcelle og trykkmåler ved tilførselsslangen på hydraulikkanlegget. Målerne hadde tidvis veldig godt samsvar og tidvis var det store avvik. Dette gjorde testresultatene usikre. Prøvestykker av mørtelblandingene ble testet i presse for bestemmelse av bøyestrekk- og trykkfasthet, inkludert etterfølgende sammenligning med oppgitte egenskaper i datablad. Slik kunne jeg ha en viss kontroll på mørtelens kvalitet. De oppnådde kapasitetene, både statisk og syklisk, var relativt sett i samme størrelsesorden som i Benmokranes undersøkelse, i noen tilfeller litt mindre. Ut fra de tre sykliske forsøkene jeg rakk å gjøre, var det stor kapasitetsforskjell for stag som var støpt med samme geometri og mørtelblanding. Årsaken til variasjonene er mest sannsynlig litt varierende kompaktering av mørtelen, unøyaktige måleverdier for lasten og ikke minst stor innflytelse av ujevnheter i hullene nær toppen, siden stagene jeg testet hadde kort støpt lengde. Det ene staget gikk til brudd for last opp til 60 % av statisk kapasitet etter bare 150 sykluser, som sammenlignet med tidligere undersøkelser er lavt. Det sterkeste staget hadde en klart større kapasitet enn ventet og tålte flere tusen sykluser til en høyere last enn den statiske kapasiteten til tilsvarende stag. Det tredje staget tålte flere tusen sykluser på lavere lasttrinn før det gikk til brudd etter omtrent 1000 sykluser opp til 70 % av statisk kapasitet av tilsvarende stag, i godt samsvar med Benmokranes resultater. Mange flere stag ble støpt og gjort klare for testing, og resultatene fra disse vil være avgjørende for hvilke konklusjoner man kan trekke. Ikke minst vil resultatene få redusert usikkerhet etter at de fleste svakheter ved forsøksoppsettet og instrumenteringen nå er avdekket og utbedret for fremtidige forsøk. En naturlig videreføring av arbeidet vil være å teste stag med større gyst lengde, slik at svakheter nær toppen av hullet vil få mindre betydning. I tillegg vil det være interessant å teste med forskjellige bindemidler for å finne hvordan kapasiteten avhenger av bindemiddeltypen og -sammensetningen.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk, Geoteknikk
dc.titleForankring av brofundament ved bruk av gyste fjellstag for opptak av statiske og sykliske laster
dc.typeMaster thesis
dc.source.pagenumber161


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record