Show simple item record

dc.contributor.advisorBungum, Berit
dc.contributor.authorJdaini, Amar
dc.date.accessioned2016-10-19T09:15:24Z
dc.date.available2016-10-19T09:15:24Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2416302
dc.description.abstractTeknologi og design ble innført i 2006 som et hovedfagområde i naturfag i kunnskapsløftet LK06 og skulle implementeres som et flerfaglig emne der matematikk, naturfag og kunst og håndverk samarbeidet. Samspillet mellom naturvitenskap og teknologi står sentralt i dette hovedområdet. Studiet er en fenomenologisk undersøkelse hvor det ble gjennomført intervju som metode. Intervjuene ble tatt opp med diktafon, transkribert, kodet og kategorisert. Informantene ble forsikret om at hele intervjuet, og hvem den enkelte informant var, ville bli anonymisert, og at opptakene ville bli slettet etter hvert som de ble transkribert. Denne studien handler om hvordan syv naturfaglærere på fire forskjellige skoler i Sogn og Fjordane underviser i teknologi og design, og hva som kjennetegner undervisningen. Studien handler videre om hva lærerne forbinder med teknologi og design, hvilke utfordringer de har, og hva som påvirker deres arbeid. Studien tar også for seg hva de mener er elevene sitt læringsutbytte gjennom undervisning i fagområdet og hva som kjennetegner lærernes vurdering i faget. Datamaterialet viser at lærerne i ulik grad er positive til teknologi og design, men at de opplever det som et vanskelig fagområde fordi de manglet kompetanse og utstyr på den enkelte skole. Det kom frem at skoleledelsen på samtlige skoler ikke prioriterte og la til rette for undervisning i teknologi og design. Det kom også tydelig frem i studiet at lærerne forbinder teknologi med gjenstander og komplisert data og elektronikk, og at design kunne være en prosess fra idè til ferdig produkt. Noen sa de gjennomførte prosjekt og andre la mest vekt undervisning fra læreboken. Bare en lærer samarbeidet flerfaglig i undervisning i emnet. Vurdering av elevenes måloppnåelse i faget ble stort sett gjennomført med skriftlige prøver. Med bakgrunn i lærernes utsagn kan det tyde på at lærerne har en fragmentert og liten forståelse av hva teknologi og design er, og at intensjonen slik kunnskapsløftet ønsket med flerfaglig samarbeid i skolen, i svært liten grad blir gjennomført ved de skolene informantene jobber. Det er derfor viktig at lærerne får etterutdanning og en bedre forståelse for hva undervisning i teknologi og design innebærer, og at skoleledelsen prioriterer dette fagområdet. Bedre kompetanse hos lærerne vil muligens bidra til at de blir faglig tryggere på å legge press på skoleledelsen, slik at det blir lagt vekt på å skaffe utstyr og lagt bedre til rette for undervisning i teknologi og design.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleTeknologi og design på ungdomstrinnet - Kjennetegn på undervisning i teknologi og design på ungdomstrinnetnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Subject didactics: 283nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record