Show simple item record

dc.contributor.authorGilstad, Eva Aarset
dc.contributor.authorRekstad, Frida
dc.date.accessioned2016-10-03T07:50:20Z
dc.date.available2016-10-03T07:50:20Z
dc.date.issued2016-10-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2412396
dc.description.abstractOcean Space Centre (OSC) er et samarbeidsprosjekt mellom Marintek, SINTEF og NTNU. Prosjektet skal bidra å sikre utviklingen av Norges posisjon innen havromsteknologi. I tiden fram til 2023, når det er planlagt at OSC skal stå ferdig, vil generasjon Y (født mellom 1981- 1999) være den dominerende generasjonen i arbeidsstyrken. Fram til nå har de strategiske tilnærmingene tatt for å rekruttere de beste talentene til OSC vært på et overordnet og lite spesifikt nivå. Forskning har vist at jobbengasjement fører med seg mange fordeler, og at det er vanskeligere å engasjere generasjon Y enn tidligere generasjoner. På bakgrunn av det forsøker studien å besvare problemstillingen: ”Hvordan kan Ocean Space Centre tilrettelegge for jobbengasjement hos medarbeidere i generasjon Y?” For å snevre inn studien har det blitt valgt å utarbeide tre sentrale forskningsspørsmål for hva som skaper engasjement for potensielle medarbeidere, hvilken lederstil de ønsker seg og hva de forventer vil være viktig for dem. For å utdype den eksisterende forskningen og søke en grundigere forståelse for temaet, valgte vi å benytte en kvalitativ tilnærming. Studien tar for seg en eksplorerende problemstilling, og det ble bestemt å benytte oss av kvalitative semistrukturerte intervjuer få fram intervjuobjektenes tanker, opplevelser og erfaringer. Etter de empiriske dataene var samlet inn, dannet de og det teoretiske rammeverket grunnlaget for videre analyse og diskusjon. Basert på empiriske funn og teoretiske diskusjoner kan vi konkludere at jobbengasjement kan skapes hos medarbeider i generasjon Y ved å tilrettelegge for samarbeid, varierte og utfordrende oppgaver, selvrealisering, en følelse av mening og mestring, autonomi og balanse mellom jobb og fritid. For å etablere et miljø som skaper jobbengasjement burde OSC tilrettelegge for et trivelig og sosialt miljø, og en leder som tilpasser lederstilen etter situasjonen. Vi kan konkludere med at for lite fokus på samarbeid, meningsfylte og utfordrende oppgaver, annerkjennelse, tilbakemeldinger, autonomi, balanse mellom jobb og fritid og selvutvikling vil ha større konsekvenser for jobbengasjementet til generasjon Y sammenlignet med generasjon X og Baby Boomers.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleSamarbeid, utfordring, anerkjennelse og meningsfylt arbeid : slik blir Ocean Space Centre en attraktiv arbeidsplass for generasjon Ynb_NO
dc.title.alternativeCooperation, challenges, acknowledgement and meaningful work : how to make Ocean Space Centre an attractive workplace for Generation Ynb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumberIII, 100, VII s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record